Van bestemmingsplan tot handhaving

Er is in de media veel gesproken over de situatie aan de Lankhorsterweg in Staphorst. De gemeente heeft het over burenruzie en mishandeling; de familie Geers over bestemmingsplan- en handhavingsproblemen. Maar wat zijn nu de feiten? Hieronder een samenvatting van een jarenlange procedure tegen de gemeente.

Hoe het begon
Het is 2005, en de eigenaren van Geers Autoschade krijgen de kans het perceel van de toenmalige eigenaar te kopen. Dus: op naar de gemeente, om te kijken welke mogelijkheden dit perceel te bieden heeft. En wat blijkt: er is ruimte voor een bedrijfswoning op dit perceel. Volgens de ambtenaar Ruimtelijke Ordening is het hele perceel bedrijfsbestemming en kan de woning ook achter het bedrijf worden geplaatst. Vier jaar later lijkt de droom werkelijkheid te worden: een eigen huis bouwen, op een unieke plek in het Reestdal, met weilanden rondom. Wie wil dat nu niet?

Bezwaar op bouwvergunning
Eén van de buren is niet blij met de bouwplannen en maakt bezwaar. De gemeente legt het bezwaar echter terzijde, de bouwvergunning wordt uiteindelijk verleend. De buren gaan niet in beroep.

De buren kunnen zich er echter niet mee verenigen dat dit huis er komt en het lijkt erop dat ze alles aangrijpen om dit kenbaar te maken. Op het weiland waar zij 20 jaar lang niets hebben gedaan, wordt een stacaravan geplaatst, naast de in opbouw zijnde woning. Ook worden de feesten in de schuur van de buren geïntensiveerd. Er wordt een stevige geluidsinstallatie aangeschaft, en er wordt een kroeg gebouwd in de uiterste hoek van de schuur, zo dicht mogelijk tegen de in opbouw zijnde woning van de familie.

Op het moment dat de nieuwe inwoners gaan klussen in hun huis wordt dagelijks keiharde muziek gedraaid, en na een tijdje is het gewoon niet leuk meer. Ook worden er regelmatig feesten georganiseerd, waarbij soms livebands worden uitgenodigd. Hier komen naar schatting zo’n zestig tot tachtig personen op af. Bij een van deze feesten bellen de inwoners de politie. Daar zijn de buren niet blij mee. Een van de zoons maakt zich schuldig aan huisvredebreuk en mishandeling met ernstig letsel tot gevolg in het nieuwe huis van de familie Geers. De politie komt er op dat moment achter dat er een café is gevestigd in de schuur van de buren, en maakt hiervan melding bij de gemeente. Via de Wet Openbaarheid van Bestuur is later bekend geworden dat de gemeente 1 keer op woensdagochtend en 1 keer op donderdagochtend heeft gecontroleerd of er bezoekers waren in dit café en of er drank werd verkocht. Daar was op woensdagochtend en op donderdagochtend geen sprake van. Conclusie van de gemeente: er is hier geen illegaal café.

Meer overtredingen
Het weekend na de mishandeling, wordt weer van alles aan het perceel van de buren toegevoegd:
– Het hekwerk wordt verhoogd met prikkeldraad
– Er worden pal tegen het hekwerk coniferen geplaatst
– Er komt straatverlichting met lantaarnpalen van 3 meter op de erfgrens over de hele lengte van het weiland.

Dat is het moment dat de familie zelf ook contact opneemt met de gemeente. Dit zijn namelijk allemaal overtredingen op het gebied van Ruimtelijke Ordening. En de enige instantie die daar iets aan kan doen en iets aan moet doen, is de gemeente. Het illegale café, de lantaarnpalen, de stacaravan: het brengt overlast met zich mee en het mag allemaal niet volgens het bestemmingsplan. De gemeente laat alleen de stacaravan verwijderen. Ook doet zij het voorstel voor mediation. Maar op dat moment heeft er een mishandeling plaatsgevonden, en vindt er een strafrechtelijk onderzoek plaats. Mediation is dan geen mogelijkheid. De mishandeling komt de gemeente misschien wel goed uit: dit is dé manier om de problemen die hier zijn ontstaan te bestempelen als een burenruzie.

Gemeente doet niets
Een jaar lang probeert de familie Geers de gemeente te overreden om iets te veranderen. De geluidsoverlast van het café is enorm en de politie wordt regelmatig ingeschakeld. Noch wethouder Talen, noch de ambtenaren maken aanstalten om iets te veranderen aan wat inmiddels een explosieve situatie mag worden genoemd. De gemeente geeft nog een tip: de familie kan altijd nog verhuizen, als de situatie hen niet aanstaat. Ook wordt er weer mediation voorgesteld. Maar ook op dat moment loopt het strafrechtelijk onderzoek nog.

Formeel handhavingsverzoek
Wanneer de buren van de familie eind 2011 met een intensieve handel en reparatie in auto’s, is voor de familie Geers de maat vol. Zij dienen formele handhavingsverzoeken in. Dit betreffen overtredingen op het bestemmingsplan en de APV en de gemeente is nu eenmaal de enige instantie die hierop kan handhaven.
De gemeente neemt een handhavingsbesluit waar de familie Geers zich niet in kan vinden. Dus dient zij bezwaar in. Weer wordt door de gemeente mediation voorgesteld. Weer geeft de familie aan dat er nog een strafrechtelijk onderzoek loopt en de familie niet in mediation wil en niet in mediation kan. Bovendien heeft de familie nu een conflict met de gemeente, omdat die weigert te handhaven op het bestemmingsplan.

Rare dingen
Er volgt een heftige tijd, met veel juridische procedures. Er gebeuren in deze procedures hele vreemde dingen, waar de inwoners op dat moment niets van begrijpen. De gemeente is tot aan de Raad van State vaag over de diepte van de woonbestemming van hun buren, zodat de lantaarnpalen mogen blijven staan. Tijdens de bezwaarschriftencommissie wordt door de buren toegegeven dat er 28 verhandelde auto’s in 4 maanden tijd zijn verhandeld. Het bewijs wordt door de bezwaarschriftencommissie echter genegeerd, en de autohandel wordt als hobby gezien. De commissie baseert zich in deze zaak op jurisprudentie van de Raad van State, waarvan zij de bron niet bekend wil maken. Wanneer deze zaak echter bij de Raad van State wordt behandeld, geeft de rechter aan dat hij deze jurisprudentie niet kent. De jurisprudentie is blijkbaar verzonnen.
De gemeente is van mening dat een café in het buitengebied gewoon mag, omdat niet bewezen is dat er voor de drank wordt betaald. Volgens de gemeente is de geluidsoverlast subjectief, ondanks de vele politierapporten waaruit extreme geluidsoverlast blijkt.

Iets goed te maken
Achteraf gezien is duidelijk waarom de gemeente zich op deze manier opstelde: Waarschijnlijk is zij vanaf 2011 op de hoogte geweest dat ze een vergissing heeft gemaakt bij het vergunnen van de nieuwe woning aan de Lankhorsterweg. Zie verder artikel ‘nieuw bestemmingsplan aan de Lankhorst’. Het hele perceel hád helemaal geen bedrijfsbestemming, het bezwaar van de buren had gegrond verklaard moeten worden. Dat gebeurde niet en de buren gingen niet in beroep. Daarom is de bedrijfswoning vergund. Waarschijnlijk had de gemeente toch het idee dat zij wat goed te maken had bij de buren van de familie.

Na de zitting bij de rechtbank over de handhaving kwam de aap uit de mouw: de ambtenaar Ruimtelijke Ordening wilde de bedrijfsbestemming van Geers in de bestemmingsplanprocedure wel helemaal naar achteren verschuiven, maar dan moest de woonbestemming van de buren ook helemaal naar achteren worden gezet. Maar daardoor zou de overlast alleen maar groter worden en veel van de overtredingen kunnen worden gelegaliseerd. Daar gingen de inwoners niet mee akkoord. Achteraf gezien maar beter ook, want ook de Raad van State vond dit plan van de gemeente geen goede Ruimtelijke Ordening: de woonbestemming van het perceel van de buren moest terug naar de oude situatie, ten tijde van het oude bestemmingsplan.

Handhaving
Inmiddels zijn de verhoudingen tussen de gemeente en de familie Geers totaal verstoord. De inwoners vinden dat een gemeente de regels best wat ruimer toe kan passen, maar gewoonweg moet optreden als blijkt dat de overtreder telkens de grenzen van het toelaatbare opzoekt. Zij baseert zich op de regels en geldende jurisprudentie en voert bewijzen aan. De gemeente Staphorst is van mening dat de familie Geers een burenruzie aan het beslechten is via de gemeente. Zij baseert zich op de mening van de buren van de familie. Door dit standpunt in te nemen en niet te handhaven, hoeft de gemeente ook niet te handhaven op andere plekken in de gemeente.

Advocaten
De gemeente heeft sinds de reportages op RTV Oost advocaten ingeschakeld bij de procedures die nog lopen. Niet alleen bij de Raad van State moet de familie Geers het nu opnemen tegen advocaten, ook bij de bezwaarschriftencommissie. Het maakt niet uit in welke juridische bochten een advocaat zich moet wringen, als de gemeente maar in het gelijk wordt gesteld. Daarbij wordt een leugen op zijn tijd niet geschuwd. Maar dat is niet eerlijk naar burgers toe. Je moet als gemeente kijken naar wat de wet is en niet hoever je de wet in je eigen voordeel op kunt rekken. Dat is geen behoorlijk bestuur. En daar zijn burgers de dupe van.