Casus C

De gemeente wordt er volgens de gemeentesecretaris onterecht van beschuldigd dat de gemeente met kwade bedoelingen dingen fout heeft gedaan in dit dossier.
De familie Timmerman is van mening dat dit geen onterechte beschuldigingen zijn.Het weiland aan de voorzijde van de boerderij van de familie Timmerman heeft altijd een agrarische bestemming gehad. Dat moest ook altijd zo blijven van de gemeente, vanwege het beschermd dorpsgezicht. Maar dit veranderde in 2008, toen het weiland wisselde van eigenaar. Het college legde plannen voor aan de raad voor een woning op deze plek, waarbij ze echter voorbij ging aan de voorwaarden van haar eigen open plekken beleid. De familie Timmerman zou door deze plannen ernstig benadeeld worden. Toen de gemeente vervolgens de woonbestemming wilde uitbreiden zoals in de tv-reportage is weergegeven, werden de problemen voor de betrokkenen alleen maar groter.

Uiteindelijk heeft de gemeenteraad geen toestemming gegeven voor de plannen, maar het heeft alles bij elkaar voor erg veel ellende gezorgd. Er zijn jaren verstreken, er zijn veel procedures gevolgd en er hebben tal van gesprekken plaats gevonden, zonder dat er resultaten zijn behaald. Tot grote spijt van de familie Timmerman.

Inmiddels vinden er weer gesprekken plaats met de buren. De familie hoopt tot een oplossing te komen met elkaar. Maar vertrouwen in de gemeente is er in elk geval niet. Daarvoor is er teveel gebeurd.