Casus D

Casus D gaat over de bewoners aan de Gemeenteweg in Staphorst, familie Jansen.
Klik hier als u het verhaal van de bewoners zelf wilt lezen. De gemeentesecretaris heeft er in de samenvatting van het intern feitenrelaas zijn eigen versie van gemaakt.

Tragisch
Van alle vier cases is dit wel het meest tragische voorbeeld, met de grootste impact op het dagelijkse leven van een gezin. De gemeentesecretaris heeft voor deze casus echter de kleinste hoeveelheid tekst nodig, om duidelijk te maken dat niet de gemeente, maar de inwoners aan de Gemeenteweg volgens hem de boosdoeners zijn. En dan te bedenken dat hij deze mensen niet eens kent, hen zelfs nog nooit de hand heeft geschud. Het is te hopen dat deze casus het absolute dieptepunt is in de manier waarop de gemeente met het leven van haar inwoners durft om te gaan.

Beschuldiging terecht
De gemeente wordt er volgens de gemeentesecretaris onterecht van beschuldigd dat zij de inwoners niet op de hoogte heeft gebracht van het feit dat de bestemming van hun boerderij zou veranderen in woonbestemming.
Die beschuldiging is echter helemaal niet onterecht.
Wat is er namelijk gebeurd: een ambtenaar heeft de familie anoniem getipt, omdat hij vond dat het plan van het college niet door de beugel kon. Dit is toch wat anders dan dat de gemeente de burgers informeert….

Proces bestemmingsplan
De gemeentesecretaris stelt vervolgens dat de hele procedure rond het bestemmingsplan volstrekt volgens de regels is verlopen. Nadat de inwoners waren getipt konden ze inderdaad nog net een reactie indienen. Maar het college wilde het plan van de bestemmingsplanwijziging er toch doordrukken, ondanks de zienswijze. De familie heeft alles in het werk gesteld om dit te voorkomen. Het zou immers betekenen dat ze hun bedrijf moesten beëindigen. Pas tijdens de gemeenteraadsvergadering, nadat er dus al heel wat inspraakmogelijkheden tevergeefs waren gevolgd, en het gezin zich de blaren op de tong had gepraat, is deze wijziging terug gedraaid. Op 13 juni 2014 is het nieuwe bestemmingsplan vastgesteld met op het perceel de agrarische bestemming die er altijd op heeft gezeten. Daarna leek alles weer op zijn pootjes terecht te komen. Maar dat was niet zo.

Kwade opzet
De gemeentesecretaris stelt dat uit het onderzoek niet is gebleken dat met kwade opzet wijzigingen zijn aangebracht. Het is echt bijna onmogelijk om dit te stellen. De feiten zijn namelijk als volgt:

2005: het gezin komt aan de Gemeenteweg te wonen, op een boerderij die al sinds jaar en dag een agrarische bestemming heeft.
2006: er wordt een bouwvergunning aangevraagd voor het vervangen van de oude schuren achter op het perceel
2007: welstand zet de stempels op de aanvraag met de melding dat de bouwvergunning snel zal worden verleend. Tussen 2007 en 2012 wordt er echter geen bouwvergunning afgegeven.
2007 en 2012: de gemeente voert milieucontroles uit op de boerderij. Daaruit blijkt dat ook de gemeente deze boerderij ziet als een bedrijf met milieuvergunning.

In 2013 kwam er een nieuwe milieuwet en moest de familie Jansen een milieumelding indienen. De adviseur van de familie Jansen heeft samen met de ambtenaar de milieumelding opgesteld. De familie Jansen voldeed aan alle eisen. Maar de milieumelding werd niet afgegeven.
Telkens als de familie vroeg naar de milieumelding of de bouwvergunning, werd gezegd: “we moeten verdere ontwikkelingen afwachten.” De vergunningaanvragen waren prima en orde, de gemeente kon noch de bouwvergunning, noch de milieuvergunning weigeren.

2012:
Er was een nieuw bestemmingsplan in ontwikkeling. De gemeente kon de agrarische bestemming van het perceel van de familie Jansen zonder verdere kosten voor de gemeente wijzigen in woonbestemming. Maar dat kan toch zomaar niet als de boer daar een lopend bedrijf heeft? Jawel hoor. Want de familie Jansen had immers geen milieumelding? Hoewel het gezin alles netjes voor de inwerkingtreding van de milieuwet en het nieuwe bestemmingsplan had ingediend. Maar omdat de gemeente de milieumelding niet had afgegeven, boerde de familie (volgens de gemeente) daar illegaal. En zo kon de gemeente de schuld bij de burger leggen. Had de boer maar een milieuvergunning moeten hebben…
De gemeenteraad vond deze werkwijze van het college op dat moment toch niet zo netjes, en heeft dit voornemen van het college op 13 juni 2014 terug gedraaid (bij de vaststelling van het bestemmingsplan).

Reden
De gemeentesecretaris stelt dat geconstateerd is dat de aanvraag van het oprichten van een machineberging niet formeel is afgedaan. De reden daarvoor was dat de gemeente verdere ontwikkelingen ter plaatse wilde afwachten. Dit is natuurlijk geen reden. Je moet een vergunning afgeven of niet afgeven. Je kunt niet zomaar, omdat je ‘ontwikkelingen wilt afwachten’ een gezin vijf jaar in de wacht zetten.
In de vele gesprekken die het gezin heeft gevoerd op het gemeentehuis werd steeds gezegd dat een agrarische bestemming niet paste in de omgeving en het daarom een woonbestemming moest krijgen. Maar de direct omliggende percelen zijn:
– een mechanisatiebedrijf (bedrijfsbestemming)
– een aannemersbedrijf (bedrijfsbestemming)
– een varkenshouder (agrarische bestemming)
– een bakkerij (bestemming detailhandel).
Op de vraag waarom dan een woonbestemming in deze omgeving beter past dan een agrarische bestemming, is nog nooit antwoord gegeven vanuit het gemeentehuis.
De enige reden die de familie Jansen kan verzinnen om van het boerenbedrijf woonbestemming te maken, is omdat de buren nieuwbouw willen plegen rondom het perceel van de familie Jansen. En dat is onmogelijk, zolang het bedrijf van de familie Jansen daar nog zit. De gemeente wil graag nieuwbouw, en dus moet de agrarische bestemming wijken. Er zijn door de familie Jansen alternatieven aangedragen, maar dat krijgt geen gehoor.

Weer woonbestemming
In eerste instantie was het de familie Jansen gelukt om de agrarische bestemming via de gemeenteraad weer terug te krijgen op hun boerderij. Maar toen begon de ellende pas echt. Lees verder het verhaal van de familie Jansen. Uiteindelijk heeft het college toch haar zin gekregen, en zit er woonbestemming op een boerderij. De familie wordt niet gecompenseerd. Zij is daarop in beroep gegaan bij de Raad van State.