Boer opgescheept met woonbestemming

De familie Jansen woont sinds 2005 aan de Gemeenteweg  in Staphorst. Daar hebben ze een boerderij.  In 2006 diende de familie een aanvraag in voor het vervangen van de oude schuren achter op het perceel. In 2007 werden de stempels van welstand op de aanvraag gezet met de mededeling dat de vergunning spoedig afgegeven zou worden. Maar die bouwvergunning werd niet afgegeven. Tussen 2007 en 2012 had de familie regelmatig contact met de gemeente, maar die stuurde hen steeds van het kastje naar de muur. Toen wist de familie nog niet dat hun bestemming mogelijk in gevaar was…

In 2007 en in 2012 voerde de gemeente milieucontroles uit op het boerenbedrijf maar er was geen officiële vergunning. In 2013 stelde de gemeenteraad een geurverordening vast,  waardoor de familie Jansen aan de eisen kon voldoen en de familie diende dan ook een milieu melding in. Maar die milieumelding werd niet gepubliceerd, maar aan de kant gelegd. Volgens de ambtenaren “omdat ze verdere ontwikkelingen wilden afwachten”.

Boer moet plaatsmaken voor woningen
Toen er een nieuw bestemmingsplan voor hun gebied in voorbereiding was, kwam de familie Jansen er, door een  telefoontje vanuit het gemeentehuis, achter wat die “verdere ontwikkelingen” waren. Dit bleek te gaan om nieuwbouwwoningen die naast en achter het perceel van de familie Jansen moesten verrijzen. Deze plannen van de buren van de familie Jansen waren al een tijdje bekend bij de gemeente. De familie Jansen wist echter van niets, tot de vele gesprekken die volgden na het telefoontje van de gemeenteambtenaar.

Bij deze nieuwbouwplannen was er één probleem: de boerderij van de familie Jansen stond in de weg, omdat woningen niet zo dicht bij een boerenbedrijf geplaatst mogen worden. Normaliter zou een gemeente tegen de buren van de familie Jansen zeggen dat de nieuwbouw niet op deze plek gerealiseerd mag worden, omdat er een agrarisch bedrijf is gesitueerd. Maar de gemeente Staphorst niet. Die zag het nieuwe bestemmingsplan als mogelijkheid om van de boerderij af te komen. Eigenlijk mag een gemeente niet zomaar een bestemming op een boerenbedrijf wijzigen, maar in dit geval kon dat wel. Want die milieumelding was immers nog niet getoetst. Familie Jansen heeft de milieumelding op tijd ingediend en voordat het bestemmingsplan werd gewijzigd, maar de gemeente had dit nog niet officieel goedgekeurd. De gemeente heeft dus de milieumelding en de bouwaanvraag beide op de plank laten liggen en wel zolang totdat zowel de bouwvergunning voor de nieuwe schuren als de milieumelding definitief de prullenbak in konden.

Telefoontje vanuit het gemeentehuis.
Op het moment dat het nieuwe bestemmingsplan ter inzage lag, kreeg de familie Jansen een telefoontje van een ambtenaar van de gemeente Staphorst. Hij vertelde dat hun boerderij in het nieuwe bestemmingsplan een woonbestemming zou krijgen. Hij vond dit echt niet kunnen en vertelde dat zij op dat moment nog bezwaar konden indienen, om hun boerderij te redden.
Familie Jansen liet het er niet bij zitten en vond de gemeenteraad uiteindelijk achter zich. Toen nog wel… De raad besloot dat de bestemming inderdaad niet gewijzigd had mogen worden. Maar toen dienden de buren beroep in bij de Raad van State. Hen was namelijk in de afgelopen jaren van alles toegezegd door de gemeente, en zij wilden nieuwbouwwoningen realiseren.

Geurbeleid
De buren stelden het geurbeleid van de gemeente Staphorst ter discussie. Daar schrok de gemeente van, want als het geurbeleid door de rechter werd aangepakt, dan zouden met name de aanvragen voor woningsplitsing in gevaar komen. Enige tijd voor de zitting bij de Raad van State werd nog geprobeerd tot een oplossing te komen, maar op het laatste moment kwamen de achterburen met onrealistische eisen waar geen van de partijen aan kon en wilde voldoen. Tijdens de zitting begon ook de Raad van State te twijfelen aan het hele verhaal en gaf de gemeenteraad de opdracht nogmaals naar de zaak te kijken.

Nieuwe wethouder
Daar was een schone taak weggelegd voor wethouder Jaspers-Faaijer, die na de gemeenteraadsverkiezingen de portefeuille had overgenomen van Jan Talen. In de zomer van 2014 ging hij op bezoek bij de partijen en beloofde dat hij de plannen uit zou werken. Maar toen de wethouder de partijen in september 2014 uitnodigde, was er geen plan gemaakt, en waren er geen opties of oplossingen voorhanden. Was dit bewust? Of had de gemeente écht geen idee wat ze met de situatie aan moest? De familie Jansen kwam in elk geval ook nu weer met voorstellen. Die zouden door de gemeente verder uitgezocht worden, maar daar gebeurde weer niets mee.

“Intern soms andere regels”
Regelmatig ging de familie Jansen er achteraan. Telkens stelde ze dezelfde vragen, telkens kreeg ze uiteenlopende antwoorden. Regelmatig kreeg de familie te horen: “Wij gebruiken intern soms anders regels.”
Hoezo andere regels? Een gemeente hoort zich toch als geen ander aan de wet te houden? Het is natuurlijk absoluut onmogelijk en ontoelaatbaar dat een gemeente zich niet aan de wet houdt, maar er intern andere regels op na houdt!

Mediation
Omdat het college en de ambtenaren niets ondernamen, besloot de gemeenteraad tot een mediationtraject in januari 2015. Een hele dag hebben partijen op het gemeentehuis gezeten. De oplossing leek opnieuw op tafel te liggen, maar om 5 voor 5 waren het weer dezelfde buren die compleet onrealistische eisen stelden. De partijen vertrokken en stonden nog veel verder uit elkaar dan ´s morgens voor ze begonnen aan de gesprekken.
Omdat de gemeente niets had gedaan om het probleem op te lossen, en ook het mediationtraject op niets uitliep, haalde het college het voorstel van september 2014 van de plank, om dit ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen. Dat zal het college niet slecht uitgekomen zijn. De vraag rijst of de gemeente expres negen maanden niets heeft gedaan om tot een échte oplossing te komen. Als het college niets zou doen, dan zou ze aan het einde van het liedje haar eigen plan weer van de plan kunnen halen. Daar is het waarschijnlijk al die tijd om te doen geweest.

Het veld ruimen
De gemeenteraad heeft in maart 2015 gekozen voor het belang van de gemeente, omdat ze het geurbeleid niet kwijt wilde. En dat betekende voor de familie Jansen dat ze alsnog het veld kon ruimen.  Er is nog een motie ingediend om de familie Jansen dan in elk geval schadeloos te stellen, zodat zij het boerenbedrijf elders kon voortzetten. Volgens de meerderheid van de raad was het gemeenschapsgeld daar echter niet voor bedoeld…

De familie Jansen zit dus nu met haar boerderij op woonbestemming en mag het boerenbedrijf daar niet voortzetten waar ze een deel van hun inkomsten uithalen. Waar moet het gezin nu van leven? Hoe ziet de toekomst van deze familie er nu uit? Het zal de gemeenteraad blijkbaar verder een zorg zijn. Maar voor de familie Jansen is het een hele grote zorg. Daarom heeft ze hoger beroep aangetekend bij de Raad van State.

Burgemeester Alssema wist ervan
Naast de wethouder, ambtenaren en gemeenteraadsleden, werd ook de burgemeester door de familie Jansen bij het verhaal betrokken. Vaak is gevraagd om een gesprek met hem. Hij wilde telkens niet reageren, tot hij ineens eind 2014 onaangekondigd voor de deur stond. Familie Jansen deed haar verhaal en de burgemeester beloofde erop terug te komen. Maar hij kwam er niet op terug.

Statement burgemeester
Toen RTV Oost in een reportage aandacht besteedde aan de problemen op het gemeentehuis, kwam burgemeester Alssema met het volgende statement op de website van de gemeente Staphorst: “De gemeente Staphorst is benaderd door een journalist van RTV Oost met de bewering dat ambtenaren onjuiste informatie verspreiden en niet goed communiceren richting inwoners. Hierover zal RTV Oost binnenkort een reportage uitzenden. Ik ben geschrokken van deze beweringen. Daarom vraag ik de gemeentesecretaris hier goed naar te kijken. Wij zijn er als gemeente voor onze inwoners en het is belangrijk ze zo goed mogelijk te bedienen. Ik realiseer me dat een goede communicatie met inwoners van belang is en daar hebben we aandacht voor.”