In conflict met de gemeente Staphorst?

Bent u in conflict met de gemeente Staphorst? Komen de verhalen op deze website u bekend voor? Heeft u het idee dat u niet eerlijk behandeld wordt? Meld u zich dan aan bij Rechtvaardig Staphorst, via info@rechtvaardigstaphorst.nl. Samen staan we sterker!

Rechtvaardig Staphorst is bedoeld voor inwoners die de wet achter zich hebben staan. Voor inwoners die misschien zelfs al in het gelijk gesteld zijn door bezwaarschriftencommissie, Rechtbank of Raad van State. Voor inwoners die desondanks geen stap verder komen met de gemeente Staphorst.

Samen willen we op deze manier een andere vorm van toezicht organiseren. De gemeente Staphorst heeft namelijk weinig te vrezen van de gemeenteraad, van de provincie of van de Overijsselse Ombudsman. Door samen een kritisch geluid te laten horen, wordt de gemeente publiekelijk aangesproken op haar verantwoordelijkheid richting haar burgers.