Valsheid in geschrifte

Er is in de media veel geschreven over de vermeende valsheid in geschrifte. Wat is er nu werkelijk gebeurd?

In juni 2013 dienden de bewoners van een perceel aan de Lankhorsterweg klachten in bij de gemeente Staphorst. Deze klachten waren specifiek gericht op één ambtenaar die op dat moment verantwoordelijk was voor de behandeling van de twee procedures waarin de inwoners in conflict waren met de gemeente (handhaving van o.a. illegale autohandel en illegaal café bij hun buren, en het nieuwe bestemmingsplan). Een van de klachten was het verzwijgen van en vervolgens het liegen over de diepte van de woonbestemming van de buren en de bedrijfsbestemming van de bewoners. Het was in het belang van de gemeente om deze grens zo diep mogelijk te maken. En dus verklaarde de gemeente dat de diepte van de bestemmingen 60 meter was. Deze was in werkelijkheid 50 meter.

Na de bespreking van deze klachten moest de gemeente toegeven dat er, zoals zij het verwoordde: “misschien toch een kleine vergissing gemaakt was” in de diepte van het bestemmingsplan. Er werd een afspraak gemaakt op het gemeentehuis om dit nader te bespreken. Het vertrouwen in de gemeente was toen al zo klein, dat de inwoners toestemming vroegen om het hele gesprek op te nemen. In dit gesprek presenteerde de ambtenaar waar de klachten tegen waren gericht een bestemmingplankaart, die er anders uitzag dan de kaart die op de balie van het gemeentehuis ter inzage ligt. De kaart leek exact hetzelfde, maar op het perceel van de betreffende burgers was de grens van de bestemming dieper gemaakt.

Zie afbeelding.
De afbeelding links is de originele bestemmingsplankaart met in het paars het perceel van de familie Geers en in het geel het perceel van hun buren. De afbeelding rechts is de bewerkte kaart.

De inwoners zagen meteen dat er iets niet deugde en dit zeiden ze ook. De ambtenaren hielden bij hoog en bij laag vol dat deze bewerkte kaart de originele kaart was. Van dit gesprek is een geluidsopname.

De partijen kwamen er niet uit in dit gesprek. De verwarring werd voor de burgers alleen maar groter. Ze gingen naar de Overijsselse Ombudsman en daar kwamen de twee bestemmingsplankaarten weer ter sprake. De Overijsselse Ombudsman gaf aan dat er inderdaad twee verschillende kaarten in omloop waren en dat de gemeente de kaart moest gebruiken die is goedgekeurd door de provincie. Maar hoe is het überhaupt mogelijk dat er een bestemmingsplankaart bewerkt is én dat deze bewerkte kaart als origineel wordt gepresenteerd, ook nadat dit bestreden werd in een klacht aan de ombudsman? Hoe konden de gemeente en de Overijsselse Ombudsman hier zo makkelijk overheen stappen? De inwoners vroegen advies in bij een aantal specialisten, en deze concludeerden dat er genoeg grond was voor een verdenking van valsheid in geschrifte.

Burgemeester Alssema wist ervan
Voordat de burgers aangifte deden, hebben ze contact opgenomen met burgemeester Alssema, om hem te informeren over dit voornemen. Ze wilden hem de kans geven om orde op zaken te stellen, zodat de aangifte niet nodig zou zijn. Burgemeester Alssema kwam niet in actie. Wel merkten de inwoners dat de politie van Staphorst het hen ontzettend moeilijk maakte om überhaupt aangifte van valsheid in geschrifte te doen tegen de gemeente. Na de aangifte nodigde burgemeester Alssema de inwoners uit voor een gesprek met hem en de gemeentesecretaris. Dit was in mei 2014. Zij hebben hem toen alles verteld over de hele situatie. Burgemeester Alssema kende het hele dossier van de Lankhorsterweg al ver voordat de inwoners naar RTV Oost stapten.

Statement burgemeester
Op het moment dat RTV Oost aandacht besteedt aan de problemen op het gemeentehuis, zegt de burgemeester het volgende op de website van de gemeente Staphorst: “De gemeente Staphorst is benaderd door een journalist van RTV Oost met de bewering dat ambtenaren onjuiste informatie verspreiden en niet goed communiceren richting inwoners. Hierover zal RTV Oost binnenkort een reportage uitzenden. Ik ben geschrokken van deze beweringen. Daarom vraag ik de gemeentesecretaris hier goed naar te kijken.” Terwijl burgemeester Alssema dus al een half jaar eerder door de bewoners volledig op de hoogte was gesteld van de problemen.