(samenvatting) intern feitenrelaas

De gemeentesecretaris van de gemeente Staphorst heeft een feitenrelaas gemaakt, nadat een aantal inwoners op RTV Oost ernstige aantijgingen deden over het functioneren van ambtenaren van de gemeente Staphorst. In eerste instantie mochten de betrokkenen het feitenrelaas zelf niet inzien. Het college van B&W had besloten dit onderzoek geheim te houden en de gemeenteraad stemde hiermee in. Er is een samenvatting van het feitenrelaas van de gemeentesecretaris op internet gezet. Deze samenvatting is op juistheid getoetst en daar blijft weinig van over. Hieronder vindt u de versie van de inwoners zelf.

Casus A

Casus C

Casus D

Geheimhouding met succes aangevochten
Drie van de vier inwoners waar de zaken van onderzocht zijn hebben bezwaar ingediend tegen dit geheimhoudingsbesluit. Kijk 
hier voor het persbericht over dit bezwaar. Daarom heeft de gemeenteraad op 13 oktober besloten om de geheimhouding op te heffen.

Volledige feitenrelaas openbaar
Inmiddels is het volledige intern feitenrelaas op internet verschenen. Bij casus A zijn veel feiten onjuist en worden zelfs een aantal valse beschuldigingen geuit; bij alle drie de casussen ontbreken belangrijke feiten. De familie Geers heeft inmiddels
aangifte gedaan van smaad en laster tegen de gemeentesecretaris en de gemeenteraad van de gemeente Staphorst.