Conflicten

Er wordt veel geroepen door gedupeerde inwoners, ambtenaren, college en gemeenteraad. Maar wat is nu eigenlijk waar? Hieronder zijn de bewijzen en feiten verzameld van ongeoorloofd gedogen van overtredingen, het verdraaien van feiten, liegen en valsheid in geschrifte. Ook wordt het feitenrelaas van de gemeentesecretaris ontrafeld.