Wijziging bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is zo’n beetje het belangrijkste plan voor inwoners en bedrijven. Hierin staat wat je wel en niet mag op je eigen perceel. Een gemeente mag de┬ábestemming altijd wijzigen. Bij de meeste gemeenten gebeurt dit zo eens in de tien jaar, wanneer er weer een nieuw bestemmingsplan wordt gemaakt. Maar de gemeente Staphorst staat erom bekend dat zij heel vaak aanpassingen op het bestaande bestemmingsplan maakt. En dat kan verstrekkende gevolgen voor u hebben.

Aanmelden e-mail service
Meld u meteen aan voor de e-mail service Berichten in uw buurt. Via deze service krijgt u alle aanvragen, vergunningen en dergelijke in uw buurt. Dan mist u geen enkele bekendmaking. Dus ook niet als uw bestemming ineens zou veranderen.

Bestemming wijzigen
Als de gemeente uw bestemming wil veranderen en u maakt geen bezwaar binnen de termijn, dan kan de gemeente de bestemming wijzigen, zelfs zonder dat u het weet.

Juridische bijstand
Schakel direct juridische bijstand in, wanneer er zaken wijzigen in het bestemmingsplan. De regels die bij een bestemmingsplan horen, zijn vaak zo complex, dat het zelfs voor een jurist even puzzelen is. Wacht niet af. Denk niet: die ambtenaren zullen wel gelijk hebben. Wees liever iets te wantrouwend, dan dat u er te laat achter komt dat er iets fout gaat. Er zijn teveel inwoners in Staphorst die achteraf moeten constateren dat ze onterecht benadeeld zijn. Neem het zekere voor het onzekere. Als de bestemming eenmaal gewijzigd is, dan is de enige weg om het aan te vechten de Raad van State. En die toetst alleen of er voldaan is aan een goede ruimtelijke ordening.