Verzoek om informatie (Wob)

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is een heel belangrijk instrument voor burgers om te achterhalen wat er achter de voordeur in het gemeentehuis gebeurt.
Van de Wob wordt veel misbruik gemaakt, omdat een gemeente een dwangsom moet betalen als ze de vragen niet binnen een bepaalde termijn beantwoordt. Waarschijnlijk is dit de reden dat de ambtenaren denken dat u de gemeente wilt pesten, als u een Wob-verzoek indient bij de gemeente Staphorst. Maar laat u daar niet door weerhouden. De gemeente móet informatie overleggen.

Termijnen
De termijn voor het afhandelen van een Wob-verzoek is 4 weken en kan met 4 weken worden verdaagd. Er zijn ook nog andere mogelijkheden om de termijn uit te stellen, omdat er onderzoek moet worden verricht of omdat belanghebbenden om een zienswijze moet worden gevraagd. De gemeente Staphorst kan deze mogelijkheden echter ook gebruiken om tijd te rekken. Dit gebeurt bijvoorbeeld als u informatie nodig heeft in het kader van juridische procedures tegen de gemeente. Dus als u gebruik wilt maken van de Wob, neem hier dan ruim de tijd voor en bewaak de termijnen. Stuur direct een ingebrekestelling wanneer termijnen worden overschreden.

Informatie geweigerd?
De gemeente Staphorst kan proberen om de informatie te weigeren, zeker als de informatie nadelig kan zijn voor de gemeente Staphorst. Dien altijd bezwaar in, want het is slechts in hoge uitzondering mogelijk om een Wob-verzoek te weigeren. Na de bezwaarschriftencommissie krijgt u de informatie meestal wel.

Meer informatie: Rijksoverheid.