Handhavingsverzoek

Als u overlast ervaart van activiteiten die niet zijn toegestaan, en waarvoor de gemeente de instantie is die hiertegen op kan treden, dan kunt u de gemeente verzoeken om hier wat aan te doen. Hieronder staan wat tips en trucs voor het indienen van een handhavingsverzoek aan de gemeente Staphorst.

Handhaven of niet handhaven
De gemeente Staphorst is niet heel eenduidig in haar handhavingsbeleid. Op sommige activiteiten, bij sommige bedrijven of instanties wordt heel streng gecontroleerd en/of gehandhaafd. In andere gevallen wordt teveel en te lang gedoogd. Er is hier niet echt een duidelijke lijn in te ontdekken, maar het lijkt erop dat de gemeente gedoogt en/of handhaaft waar zij zelf een belang heeft, of waar zij het belang van een burger of bedrijf kan dienen waar zij een goede band mee onderhoudt. Het is van belang om uzelf de vraag te stellen aan welke kant u denkt dat de gemeente staat.

Rechtsbijstand
Wanneer u denkt dat de gemeente Staphorst aan uw kant staat, zijn zaken waarschijnlijk snel geregeld. Maar als u het gevoel hebt dat de gemeente niet echt op uw handhavingsverzoek zit te wachten, dan is het verstandig om van tevoren na te denken over de mogelijkheden van rechtsbijstand (advocaat of rechtsbijstandsverzekering). U kunt namelijk volledig in uw recht staan, maar als de gemeente Staphorst niet wil, dan zal ze alles uit de kast halen om niet te gaan handhaven. En u moet dan dus sowieso bezwaar indienen, maar de kans is groot dat u naar de rechter moet. Het is prettig om in deze procedures bijgestaan te worden door een jurist of advocaat.

Altijd schriftelijk
Het heeft niet zoveel zin om telefonisch een handhavingsverzoek te doen, want de gemeente is dan niet verplicht dit verzoek als een handhavingsverzoek te behandelen. En zal dan ook niet handhavend optreden. Het kan overigens wel zijn dat de handhaver belt met de overtreder en er vervolgens langs gaat, zodat de activiteit tijdelijk stopt.

Geef duidelijk aan in het onderwerp van de brief dat het om een handhavingsverzoek gaat.

Motiveer waarom u denkt of vindt dat de activiteiten niet zijn toegestaan.
Vaak zijn activiteiten in strijd met het bestemmingsplan. Op www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u precies zien welke activiteiten waar zijn toegestaan. Het is niet zo’n eenvoudige site. Mocht u hier niet uitkomen, dan kunt u altijd een e-mail sturen naar info@rechtvaardigstaphorst.nl.

Hou de termijn in de gaten
De gemeente is verplicht om binnen acht weken met een besluit te komen. Zij kan deze termijn verlengen (dit wordt ook wel ‘verdagen’ genoemd), maar dan moet u daar wel een brief over krijgen. De gemeente Staphorst overschrijdt bijna altijd de wettelijke termijnen. Is de termijn overschreden? Stuur dan een ingebrekestelling. Het heeft geen zin om er achteraan te bellen.

Niet eens met het handhavingsbesluit?
Als u het besluit van de gemeente krijgt, en u bent het er niet mee eens, maak dan bezwaar. In het handhavingsbesluit van de gemeente staat hoe dit werkt. Het indienen van een bezwaar kunt u zelf doen, maar het is wel zo verstandig om u te laten bijstaan door een jurist of advocaat. De gronden van bezwaar luisteren vrij nauw. Zeker als de gemeente niet van plan is om te handhaven, zijn er allerlei mogelijkheden om hier onderuit te komen als u juridische steken laat vallen.

Mediation
Wanneer u een bezwaar hebt ingediend tegen het besluit zal de gemeente waarschijnlijk een voorstel doen voor mediation. Dit gebeurt dus pas nadat u bezwaar heeft ingediend. En dat is een heel raar moment, want op dat moment neemt u uw eerste juridische stappen, om een besluit van de gemeente aan te vechten. Juist dan kan mediation géén instrument meer zijn. En als de rechter eraan te pas moet komen, is het helemáál onverstandig om in gesprek te blijven. De mediator van Staphorst is namelijk een jurist, die in hetzelfde team zit als de juristen die u als tegenstander vindt in de gerechterlijke procedure.

Maar afijn, in sommige gevallen kan mediation natuurlijk best zinvol zijn. De overtreder en u gaan dan in gesprek met een mediator van de gemeente. Misschien voorkomt u zo een juridische procedure. Maar de ervaring leert dat alleen de gemeente hier zelf beter van wordt, omdat ze dan niet hoeft te handhaven. Dus als u instemt met mediation, geef dan meteen (liefst schriftelijk) aan dat u het bezwaar niet intrekt, en dat u verwacht dat de gemeente binnen de wettelijke termijn een besluit neemt op bezwaar. En mocht het allemaal makkelijk op te lossen zijn en lost mediation de problemen op, dan kunt u altijd uw bezwaar nog intrekken.

Bewijs verzamelen
Als u een handhavingsverzoek doet, zorg er dan voor dat u voor die tijd voldoende bewijsmateriaal heeft verzameld van de overtredingen. Wanneer u de gemeente op de hoogte brengt van de overtredingen, belt de handhaver vaak eerst met de overtreder. Daarna gaat hij er langs om te kijken of er nog overtredingen worden geconstateerd. Zo niet, dan krijgt u als klager te horen dat er geen overtredingen zijn geconstateerd. Dit kan een keer gebeuren, en het kan zijn dat de problemen hiermee zijn opgelost. Maar het kan ook zijn dat de overtredingen voortduren, en dan kunt u het beste bezwaar maken en met bewijzen aantonen welke overlast u ondervindt. De ervaring leert, dat als de gemeente niet wil handhaven, ze niet meer kijkt naar wat redelijk is, maar naar welke mogelijkheden de wet biedt om niet te hoeven handhaven. Ze zoekt daarbij regelmatig de grenzen van het toelaatbare op. U heeft bewijs nodig om uw gelijk bij de Rechtbank of Raad van State te kunnen halen.

Gevolgen van niet-handhaven
De ervaringen van de inwoners die door RTV Oost zijn geïnterviewd, is dat de gemeente alles op alles zet om niet te handhaven op overtredingen. De gemeente kiest daarmee de kant van de overtreders, waardoor de situatie alleen nog maar verder escaleert. Als er vervolgens een burenruzie is ontstaan, dan trekt de gemeente haar handen ervan af. Bij burenruzies vindt de gemeente namelijk dat ze terughoudend op moet treden. En daarmee is het probleem voor de gemeente opgelost en is een handhavingskwestie ‘gewoon een burenruzie’ geworden.