Klacht

Wanneer u bij de gemeente Staphorst een klacht indient, krijgt u de gelegenheid om uw klacht toe te lichten. Dit is een prettig gesprek waar u uw ei kwijt kan. Als dat uw doel is, dan zult u over de klachtenafhandeling een goed gevoel hebben.
Is uw doel om de organisatie te laten leren van haar fouten? Dan komt u waarschijnlijk van een koude kermis thuis. De ervaring leert dat de gemeente niet snel zal toegeven dat er fouten zijn gemaakt. Wel op het niveau van ‘communicatie’ en ‘bejegening’, maar veel meer moet u niet verwachten.

Termijn overschreden?
Ook voor het behandelen van een klacht zijn wettelijke termijnen verbonden. De wettelijke termijn is zes weken, en de gemeente kan deze met vier weken verdagen. Stuur een ingebrekestelling als de termijn is overschreden. Dan moet de gemeente binnen twee weken reageren, en de ervaring leert dat de gemeente dat ook echt doet. U kunt trouwens altijd met de gemeente afspreken dat er meer tijd genomen wordt voor het behandelen van de klacht. Dat kan ook in uw voordeel zijn. Maar u hoeft hier dus niet mee akkoord te gaan.

Overijsselse Ombudsman
Bent u het niet eens met hoe de klacht is afgehandeld en/of wat de gemeente heeft geconcludeerd? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de ombudsman.
De gemeente Staphorst heeft zich aangesloten bij de Overijsselse Ombudsman en daarmee is de weg naar de Landelijke Ombudsman definitief afgesloten.  Dit is zeer nadelig voor burgers. De Overijsselse Ombudsman staat er namelijk niet om bekend dat hij ‘naast’ de burger gaat staan, zoals de Landelijke Ombudsman dat doet. U moet de behandeling van uw klacht zien als een zitting in een rechtbank, waarbij de Overijselse Ombudsman vooraf de bewijzen bestudeert, beide partijen hoort, en op basis hiervan tot een oordeel komt. Hierover kunt u niet met de Overijsselse Ombudsman in gesprek. De Overijsselse Ombudsman zal ook de media niet inschakelen, wanneer hij vindt dat een gemeente nalatig is geweest. Dat doet de Landelijke Ombudsman wel.
Dit alles maakt dat de Overijsselse Ombudsman weinig indruk maakt bij de aangesloten gemeenten in Overijssel. De gemeente hoeft geen reactie te geven op de uitspraak, dus zal dit waarschijnlijk ook niet doen. En als er een uitspraak komt, moet u rekening houden met termen als ‘beter communiceren’, en ‘wij trekken hier lering uit’.
Moet u hier dan wel al die moeite voor doen? Jazeker! Want uw persoonlijke mening zegt mensen niet zoveel. Maar als iemand als de Overijsselse Ombudsman er een mening over heeft, dan zit er misschien wel een kern van waarheid in uw verhaal. De uitspraak van de Overijsselse Ombudsman zorgt ervoor dat uw verhaal sneller wordt geloofd. Bovendien, als u geen klacht indient, dan kan de gemeente altijd stellen dat er nooit een klacht is ingediend. Als u het niet eens bent met de afhandeling van de klacht, en u gaat niet naar de Overijsselse Ombudsman, dan kan de gemeente zeggen dat u dus eens was met de afhandeling van de klacht. Dus zorg ervoor dat u de middelen gebruikt die hiervoor zijn bedoeld. Maar u moet niet verwachten dat de gemeente Staphorst ook maar iets met deze uitspraak doet.