Waarom deze website?

Enkele jaren geleden startten enkele gedupeerde inwoners het initiatief Rechtvaardig Staphorst, omdat mensen in deze gemeente niet gelijk worden behandeld op het gebied van ruimtelijke ordening en handhaving. Na veel publieke onrust en publiciteit was het een tijdje rustig. Niet omdat de gemeente Staphorst op een rechtvaardiger manier was gaan werken, maar omdat verwoede pogingen zijn gedaan om kritische burgers de mond te snoeren. Dat is niet gelukt.

Een van de redenen dat Staphorst zich niet aan haar eigen (bestemmingsplan)regels houdt, is omdat het toezicht op de gemeente Staphorst op alle fronten faalt. De gemeenteraad van Staphorst staat volledig aan de kant van het college en van controle is al jarenlang geen sprake meer. Het Inter Bestuurlijk Toezicht van de provincie is een tandenloze tijger die tot nu toe weigert Staphorst ter verantwoording te roepen. De Overijsselse Ombudsman is een bestuurlijk netwerker die de relatie met bestuurders altijd boven zijn verantwoordelijkheid voor gedupeerde inwoners heeft gesteld. Doordat inwoners veroordeeld zijn tot de Overijsselse Ombudsman is de weg naar de Nationale Ombudsman afgesloten. Daar houdt het qua toezicht dus op.

Deze website is niet bedoeld om wraak te nemen op de gemeente of om ambtenaren in de gemeente Staphorst zwart te maken. Deze website is nodig, omdat ook inwoners van Staphorst recht hebben op een eerlijke behandeling, óók als het de gemeente misschien niet zo goed uitkomt.