Waarom deze website?

Rechtvaardig Staphorst is een initiatief van enkele gedupeerde inwoners van de gemeente Staphorst die op RTV Oost hun verhaal deden: familie Geers, familie Jansen en familie Timmerman. Zij willen dat alle inwoners in Staphorst, net als iedereen in Nederland, gelijk behandeld worden. Dat krijgen ze niet in hun eentje voor elkaar. Het is de bedoeling om de krachten te bundelen en zo gezamenlijk een vuist te maken tegen de manier waarop de gemeente met haar inwoners omgaat. Met de kennis en ervaring die de gedupeerde inwoners inmiddels hebben opgedaan, kunnen zij elkaar en wellicht ook anderen helpen. Zodat er een rechtvaardig Staphorst ontstaat voor iedereen.

Op deze site zijn voorbeelden van conflicten te vinden, maar ook handige tips in de communicatie met de gemeente, een overzicht van de artikelen in de media en de feiten over het intern feitenrelaas die de gemeente niet openbaar wil maken.

In heel veel van de individuele gevallen blijkt dat inwoners in Staphorst er zelf niet uitkomen. Ze moeten het opnemen tegen een heel arsenaal aan juristen en specialisten bij de gemeente. Ga er maar aan staan. De gemeenteraad, die toezicht zou moeten houden op het gemeentelijk apparaat, laat steeds opnieuw haar oor hangen naar de ambtenaren. Daar worden de inwoners niet mee geholpen. SGP, Christenunie en CDA zijn en blijven de grootste partijen in de gemeente Staphorst. Dit hoort bij Staphorst, het is onlosmakelijk verbonden met het cultureel erfgoed en daar moet je zuinig op zijn.  De keerzijde hiervan is dat deze partijen van niemand wat te duchten hebben. Nooit zal een partij in de verkiezingen worden afgerekend op het wanbeleid van de gemeente. En dat is gevaarlijk. Want daardoor kun je kritiek  buiten sluiten en dreig je het contact met de werkelijkheid kwijt te raken. Daarom is het tijd voor een kritisch geluid. Tijd voor de inwoners om hun stem te laten horen.

Is er geen andere manier? Nee, die is er niet. Rechtbank, Raad van State, Overijsselse Ombudsman, Interbestuurlijk Toezicht van de Provincie, gemeenteraad: iedereen is van de situatie op de hoogte. En ook al zijn ze het eens met de inwoners, ze staan erbij en kijken ernaar.  Inwoners moeten het toezicht dus zelf organiseren.

Hopelijk is deze website maar kort nodig, en stelt de gemeente snel orde op zaken. Tot nu toe is er namelijk nog niets veranderd, ondanks alle media-aandacht. Het college en de gemeenteraad heeft het erg druk met het weerleggen van aantijgingen. Er wordt nog te weinig energie gestoken in het echt oplossen van problemen. Dus, zolang de problemen in de organisatie voortduren, zal deze website waarschijnlijk in een behoefte voorzien.

Dit gebeurt niet uit eigenbelang. Deze website is ook niet gemaakt om wraak te nemen op de gemeente of om ambtenaren in de gemeente Staphorst zwart te maken. De meeste ambtenaren bij de gemeente deugen. Alleen, die mensen binnen de organisatie die hun boekje te buiten gaan, worden niet aangepakt. En daar zijn de inwoners van Staphorst de dupe van. Inwoners van Staphorst hebben recht op een eerlijke behandeling, óók als het de gemeente misschien niet zo goed uitkomt.