Externe casemanager goed idee! Maar voor wie?

Betere communicatie, een ‘taskforce’ en een externe casemanager voor gedupeerde inwoners. Dit waren op de raadsvergadering van 2 juli 2015 dé oplossingen van het college van Staphorst voor de problemen in de gemeentelijke organisatie. Vooral de externe casemanager, dát was een goed idee volgens de gemeenteraad. Maar waarom eigenlijk? En voor wie?

De SGP zegt hierover: “We zijn er met name daarom zo voor dat hiermee de betreffende zaken duidelijk afgehandeld kunnen worden.” Het CDA voegt daaraan toe: “Een aanspreekpunt is erg belangrijk. Dit aanspreekpunt zal ook alerts in de organisatie uit moeten zetten zodat termijnen gehaald worden.”

Ja ja…De externe accountmanager is dus iemand die de betreffende zaken duidelijk af kan handelen én die zorgt dat de termijnen gehaald worden. Zomaar een vraag hoor: Is dat niet gewoon de verantwoordelijkheid van elke ambtenaar? Daar heb je toch geen externe casemanager voor nodig? Maar deze vraag wordt niet gesteld door de gemeenteraad. Als makke lammeren lopen de raadsfracties achter het college aan. Niemand vraagt zich af of de acties wel bijdragen aan het oplossen van problemen. Het college is te druk met het weerleggen van aantijgingen. De raadsleden zijn te druk met het sluiten van de geledingen.

Voor de inwoners? 
De externe casemanager wordt speciaal aangesteld voor de inwoners die hun verhaal hebben verteld aan RTV Oost. Heeft de gemeenteraad zich eigenlijk afgevraagd of deze inwoners hier wel gebruik van kúnnen maken? Blijkbaar niet.
De gedupeerde inwoners hebben namelijk allemaal rechtszaken lopen tegen de gemeente, en gedurende die periode verloopt de communicatie grotendeels schriftelijk. De meeste rechtszaken zullen nog een jaar tot enkele jaren voortduren. Dus ook al zouden de inwoners een casemanager willen, het zou ze worden afgeraden door hun juridisch adviseurs.

Men kan zich afvragen: waarom doet het college dit voorstel dan? Als het niet bijdraagt aan het oplossen van het probleem, en de gedupeerde inwoners er geen gebruik van kunnen maken?

Voor de bühne…
De hele toestand begon toen inwoners op RTV Oost de gemeente betichtten van allerlei zaken die niet door de beugel kunnen. De burgemeester heeft deze aantijgingen zo snel mogelijk de kop in willen drukken door een onderzoek uit te laten voeren waarin alle aantijgingen werden weerlegd. Zodat het deksel weer op de beerput kon. Maar dan nog moest het college een soort van gebaar maken richting de gedupeerde inwoners. Dat werd de externe casemanager….

De inwoners hebben in de zomervakantie een brief van de gemeente ontvangen, met de vraag of zij een casemanager willen. Reageren de inwoners met een ‘nee’, dan kan het colllege naar de raad terug met de mededeling dat het college er alles aan gedaan heeft, maar dat de inwoners gewoon niet mee willen werken. Reageren de inwoners met een ‘ja’, dan kan het college zeggen dat ze aan de wens van inwoners hebben voldaan. In beide gevallen: case closed…
Slim bedacht, toch?
Wat denkt u: gaat het werken?

Datum: 14 augustus 2015

Leave A Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *