Uitspraak Raad voor de Journalistiek: onze visie

Bijlage blog familie Geers: College gaat los op  ‘boze burgers’ bij Raad voor Journalistiek

Het grootste gedeelte van de klacht van Staphorst is niet meegenomen. Omdat de gemeente te laat was met het indienen van de klacht, zijn alleen berichten tussen 20 augustus en 23 november beoordeeld door de Raad voor de Journalistiek. Deze gaan, op vier na, allemaal over de boer met de hamer. Het zegt dus niets over de berichtgeving over GeersFaber, Timmerman en AMBC, terwijl 90% van de klacht van de gemeente Staphorst juist dáár over ging.

En wat staat er nu eigenlijk echt in die uitspraak van de Raad voor de Journalistiek?

Volgens RTV Oost staan de berichten symbool voor veel meer dat niet zou deugen in de gemeente Staphorst, maar de Raad voor de Journalistiek vindt dat RTV Oost teveel heeft gegeneraliseerd, zonder dit te onderbouwen. Kon RTV Oost dit beter onderbouwen? Ja, waarschijnlijk wel. Zeker nu er al weer meer gevallen in de media bekend zijn geworden. Denk aan de paardenstal aan de Heerenweg, de ‘pijp’ in Rouveen en natuurlijk Talen Recycling. Daarnaast hebben 6 families ons benaderd met hun problemen, maar deze mensen willen allemaal absoluut geen persaandacht. Daarmee staat de teller op 14. Raadslid Dik Vedder (CU) heeft zelf meerdere malen gezegd: ik word zo’n beetje wekelijks gebeld door inwoners die problemen hebben met de gemeente Staphorst.

Stel dat RTV Oost deze andere burgers had meegenomen in de berichtgeving over de boer met de hamer. Was het verhaal dan anders geworden? Nee, want het feit is: er zíjn meer burgers die een conflict hebben met de gemeente.

De Raad voor de Journalistiek vindt ook dat RTV Oost meer hoor en wederhoor had moeten toepassen tussen 20 augustus en 23 november. Niet alleen de mening van de gemeente maar ook van andere belanghebbenden. Maar deze mensen wilden niet reageren volgens RTV Oost. Als je als gemeente naar de Raad voor de Journalistiek gaat, omdat jouw versie van het verhaal gehoord moet worden, kun je op zijn minst reageren op persvragen als je om een reactie wordt gevraagd. Dat heeft de gemeente vaak niet gedaan. Maar de Raad voor de Journalistiek vindt dat RTV Oost dan het standpunt van Staphorst uit de bestuurlijke stukken had moeten halen. En ook hier weer: was de inhoud van het verhaal anders geworden als de gemeente vaker was gehoord? Nee, want we weten hoe de gemeente over de zaken denkt. Dit standpunt was dan alleen wat vaker in de media verschenen.
Overigens, we hebben allemaal het antwoord van wethouder Krale gehoord toen hem werd gevraagd naar de tweede aangifte van valsheid in geschrifte met een bestemmingsplankaart. “Daar vind ik niets van want dat is niet mijn portefeuille.” Huh? Bestaat er dan ook een wethouder die ‘strafbare handelingen’ in zijn portefeuille heeft? De kaart is gebruikt bij een handhavingszaak, dus daar kon Krale wel degelijk iets van vinden. Dat is niet het geval, maar dit zou dan een voorbeeld zijn van eenzijdige berichtgeving door RTV Oost.

De Raad voor de Journalistiek zegt niet dat er geen misstanden zíjn; ze heeft alleen een uitspraak gedaan over de journalistieke verantwoordelijkheid van RTV Oost wanneer zij over mogelijke misstanden bericht. Zij is van oordeel dat RTV Oost in haar reportages meer ruimte moet geven voor onderbouwing en voor hoor en wederhoor en niet alléén boze burgers aan het woord moet laten.