College gaat los op ‘boze burgers’ bij Raad voor Journalistiek

Blog van familie Geers (dit is geen nieuwsbericht maar onze persoonlijke mening)

Afgelopen vrijdag heeft de gemeente Staphorst een misleidende verklaring over een uitspraak van de Raad voor de Journalistiek (RvdJ) op haar internetsite geplaatst. De gemeente doet het voorkomen alsof deze raad de berichtgeving over Staphorst in het algemeen afkeurt (lees ook: onze visie op de uitspraak van de Raad voor de Journalistiek), maar de RvdJ heeft alleen de berichtgeving tussen 20 augustus en 23 november 2015 beoordeeld. In de verklaring legt de gemeente de RvdJ woorden in de mond welke zij zelf niet heeft uitgesproken. Dit laat de gemeente dan nog eens krachtig bevestigen door huisadvocaat Klostermann. Voor wat het waard is, want deze man wordt natuurlijk gewoon betaald door de gemeente Staphorst.
Maar het is vooral wrang om te lezen dat de gemeente Staphorst problemen heeft met onzorgvuldigheid van RTV Oost, terwijl ze zelf geen middel schuwt om boze burgers onterecht te diskwalificeren met leugens, laster en bedrog. Meestal komen deze grove overtredingen niet in de openbaarheid. Maar nu wel, want wij hebben de geluidsopname van de zitting bij de RvdJ in bezit gekregen. En dát maakt voor eens en altijd duidelijk hoe het college over gedupeerde burgers denkt en hoe zij deze kapot probeert te maken.

Hierbij een overzicht van de citaten over GeersFaber, met de werkelijke situatie daaronder beschreven.

Zó wordt dus over deze burgers gesproken in de achterkamers wanneer deze mensen zich niet kunnen verdedigen. Nú kunnen we eindelijk horen hoe de gemeente haar eigen wanbeleid en tekortkomingen afschuift op burgers die hier juist de dupe van zijn. Wij voelen de verplichting deze informatie naar buiten te brengen. Vooral om de gemeenteraad wakker te schudden. Zij negeert al geruime tijd wat er écht misgaat bij de gemeente. Zij zou zich nu toch eens moeten afvragen of dit college wel past bij een hechte gemeenschap die belangrijke normen en waarden als vertrouwen, eerlijkheid en naastenliefde hoog in het vaandel heeft staan. Zij zou zich moeten afvragen of bijvoorbeeld deze losgeslagen huisadvocaat met zijn fantasierijke betoog wel passend is voor deze gemeente.

College was te laat
Het college van Staphorst neemt het, zoals algemeen bekend, niet zo nauw met de termijnen. In dit geval ook was de gemeente zeker een half jaar te laat met het indienen van een klacht over het handelen van RTV Oost. Een groot deel van deze klacht is door de RvdJ om deze reden buiten beschouwing gelaten. Alle duur betaalde uren die huisadvocaat Klostermann hier in heeft gestoken kunnen als weggegooid geld worden beschouwd. Zonde van het geld, maar helaas wordt de grootste prijs wederom betaald door de gedupeerde inwoners die in conflict zijn met de gemeente.

Straatje schoon
Het college ging namelijk onder leiding van locoburgemeester De Jong (SGP) over lijken om hun eigen straatje schoon te vegen. In een leugenachtig verhaal over de totstandkoming van de problemen werden de boze burgers niet gespaard. In dit schrijven willen we duidelijk maken hoe erg het bij de gemeente is gesteld en uiteenzetten wat wij hier tegen moeten ondernemen. Een vierde aangifte tegen de gemeente wegens laster is onafwendbaar. Maar ook advocatenkantoor Nysingh moet volgens ons gewezen worden op haar eigen gedragsregels. Het is namelijk niet de eerste keer dat dit kantoor namens het college de boel bedriegt. De Orde van Advocaten moet hier dan maar uitspraak over doen.

Dat alles is geoorloofd in de strijd met gedupeerde burgers, zoals het college van Staphorst vindt, is een zieke instelling. Het openbaar maken van dit verhaal, omdat verder elke bestuurslaag het laat afweten, is dan misschien nog het enige medicijn.

Wij hebben locoburgemeester De Jong geconfronteerd met het feit dat wij deze opname in bezit hebben gekregen. Hij reageerde met de opmerking dat het college naar eer en geweten heeft gehandeld bij het indienen van deze klacht bij de Raad voor de Journalistiek…

GeersFaber krijgt de schuld van alle problemen in Staphorst
Volgens het college zijn wij de aanzet van alle problemen. Wij zouden de gemeente gebruiken om onze buren mores te leren. Wij zouden de gemeente jarenlang bestóken met handhavingsverzoeken, terwijl onze buren helemaal nooit iets verkeerds hebben gedaan. Volgens het college willen wij alleen onze zin doordrijven en nemen wij via RTV Oost wraak omdat de gemeente niet naar onze pijpen wil dansen. Wij schuwen daarbij volgens het college niet voortdurend onwaarheden te verkondigen en ambtenaren totaal ongefundeerd strafrechtelijk aan te klagen wegens valse bestemmingsplankaarten die in werkelijkheid helemaal niet van elkaar verschillen.

Dít is wat de Raad voor de Journalistiek van het college te horen krijgt.

Maar de feiten liggen héél anders. Lees hier de feiten in het kort. 

Bovendien kregen wij gelijk bij bezwaarschriftencommissies, rechtbank en Raad van State.
De Overijsselse Ombudsman heeft onze klacht gegrond verklaard en constateerde daarbij ook dat de gemeente een bestemmingsplan gebruikte die niet gelijk was aan het origineel.
Provincie Overijssel heeft de gemeente in haar laatste rapport gewaarschuwd als het gaat om Ruimtelijke Ordening en Handhaving.
Dat onze klachten, bezwaren en beroepen gegrond zijn, dát hoort de Raad voor de Journalistiek niet. Integendeel, het college vertelt de Raad voor de Journalistiek dat boze burgers totáál ongefundeerd allerlei beschuldigingen de ether in gooien. En dat RTV Oost zonder enig onderzoek zomaar alles voor waar aanneemt.

Boer Jansen mag geen vee houden op woonbestemming
Boer Jansen, de boer met de hamer, is veel in het nieuws geweest. Iedereen herinnert zich nog de avond dat bij hem de stoppen doorsloegen toen de bank zijn boerderij wilde verkopen, omdat de gemeente van de boerderij een woonbestemming had gemaakt. Maar dat had helemaal niet gemogen, oordeelde de Raad van State later. En dus kreeg de boerderij weer een agrarische bestemming. Maar wát zegt het college nu:

“Dan krijg je het verhaal van Jansen. Jansen woont op een plek waar geen veehouderij kan komen. Dat komt omdat dat in de wóónbebouwing is. Jansen wil daar wel vee houden, maar het is volstrékt onmogelijk om dat te vergunnen, omdat er geurhindernormen zijn. Je kan in de bebouwde kom en vlakbij andere buren gewoon geen veehouderij met 50 koeien of weet ik wat beginnen. Dat is volkómen onmogelijk. Uitgesloten. De gemeente moet de feítelijke mogelijkheden aanpassen aan het bestemmingsplan, dus hier kan eigenlijk redelijkerwijs niet anders meer dan wonen. “

Met geen wóórd wordt gesproken over de uitspraak van de Raad van State. Het college vindt gewoon dat Jansen op een woonbestemming woont. Wat het bestemmingsplan of de Raad van State daar ook van zegt.

Gemeente legt beleid en gerechtelijke uitspraken naast zich neer
Dít is de essentie van de problemen waar de burgers al jarenlang tegen vechten. Dít is preciés waarom wij de publiciteit hebben gezocht ruim een jaar geleden. Mooipraterij voor de bühne, maar in werkelijkheid legt het college een uitspraak van de rechtbank, Raad van State of gemeentelijk beleid net zo makkelijk naast zich neer.

De advocaat van de gemeente eindigt zijn betoog met een laatste sneer naar de bewoners.

Het komt erop neer dat dat de gemeente Staphorst vindt dat zij slachtoffer is van de burgers van Staphorst, waarbij het slechts gaat om enkele mensen met een burenruzie, die de gemeente verwijten dat deze hén niet onvoorwaardelijk volgt in hun wensen. Volgens de gemeente doet RTV Oost totáál geen onderzoek en gaat het bij herhaling om onwaarheden. Het college durft in deze zitting zelfs te beweren dat ze zelf totáál onschuldig is. En vindt het vooral heel verdrietig en schadelijk voor de gemeente.

Als het college werkelijk zó overtuigd zou zijn van haar onschuld en zó overtuigd is dat álles wat er in de media wordt gezegd gebaseerd is op leugens en verzinsels van boze burgers, waarom laat ze dan niet een onafhankelijke externe partij deze zaken onderzoeken?
De inwoners, raadsleden en ambtenaren van Staphorst weten het antwoord hierop. Dat zou het einde betekenen van dit college en de ambtelijke top van de gemeente. En dát is de reden dat er geen onderzoek komt. Het college is als de dood voor de uitkomsten. Daarom legt ze liever alle schuld bij boze burgers neer.

Wij gaan dus weer aangifte doen, dit keer wegens laster. Dit is de zwaarste vorm van belediging.  Iemand kan worden gestraft voor laster wanneer hij iemands goede naam beschadigt doordat hij die persoon ergens van beschuldigt, terwijl hij weet dat dit niet waar is. Je hoeft niet ver te zoeken in de opname om dát eruit te halen….

Staphorst, 5 juli 2016