Weer valse bestemmingsplankaart door Staphorst

Je kunt het je bijna niet voorstellen, en de familie Geers kon het ook bijna niet geloven. Maar het is weer gebeurd: de gemeente Staphorst kwam weer met een valse bestemmingsplankaart op de proppen en heeft deze ingediend bij de rechtbank. Wéér heeft een ambtenaar in deze kaart de woonbestemming uitgebreid ten opzichte van de originele kaart. En het is te gek voor woorden, maar het betreft een kaart van hetzelfde stukje weiland waarover de familie al eerder aangifte heeft gedaan van valsheid in geschrifte.

Hieronder de originele bestemmingsplankaart, waar de gemeenteraad in januari 2015 een besluit over heeft genomen.

originelebestemmingsplankaart2015

Ruim een jaar na dit besluit, in februari 2016, diende een ambtenaar bij de rechtbank deze kaart in namens het college:

bewerktebestemmingsplankaart2015

De originele bestemmingsplankaart staat op www.ruimtelijkeplannen.nl. Hier kan iedereen, dus ook een ambtenaar, met gemak een kopie van maken. Met 1 druk op de knop weet je wat de actuele bestemming van een bepaald perceel is. Maar de kaart die de ambtenaar heeft ingediend is niet van ruimtelijkeplannen.nl. Dit is te zien aan het gele vlak dat is uitgebreid, maar ook aan de luchtfoto die eronder zit. Dit is namelijk een luchtfoto van na februari 2015, terwijl de originele bestemmingsplankaart een luchtfoto heeft van 2014.
Nu moeten we met z’n allen voor Staphorst hopen dat dit bewuste fraude is. Want als een ambtenaar niet weet waar originele bestemmingsplankaarten te vinden zijn, dan heeft Staphorst pas écht een probleem….

Raad en rechtbank geïnformeerd
De burgers hebben meteen een raadslid geïnformeerd, die hier direct vragen over heeft gesteld aan het college. De wethouder heeft tegen het raadslid gezegd dat hij zich hier niet mee moet bemoeien, omdat dit een procedure is tussen het college  en de burger.

De familie Geers heeft natuurlijk ook de rechtbank hierop gewezen.

De zitting bij de rechtbank diende vandaag, 19 april 2016. De gemeente legde op de zitting uit dat per ongeluk een verkeerde bestemmingsplankaart is ingediend, en dat ook in haar verweerschrift foute afmetingen waren opgenomen. En daarmee is het voor de gemeente afgedaan. Maar het is wel gebeurd: de gemeente heeft de rechtbank met een niet-originele bestemmingsplankaart proberen te overtuigen van haar gelijk. En ze heeft dit feit bijna twee maanden in stand gelaten. Pas nadat de familie Geers aangifte deed van valsheid in geschrifte, heeft de gemeente haar ‘foutje’ hersteld.

Sorry, foutje…
De burgers moeten telkens weer alle zeilen bijzetten om de volstrekt waanzinnige argumenten van de gemeente met bewijzen en jurisprudentie te weerleggen. En telkens wanneer dat lukt, reageert de gemeente met opmerkingen in de trant van: “Sorry, we hebben ons vergist. Het was een foutje.” Daar komt ze tot nu toe altijd mee weg.

Maar hoeveel foutjes mag je maken, voordat het verdacht wordt? Als je telkens wordt betrapt met een verlopen rijbewijs, en dan elke keer volhoudt dat het een foutje is, is er uiteindelijk geen rechter meer die dit gelooft. Maar de gemeente liegt al jarenlang bij procedures, en er is tot nu toe geen rechter die dáár wat van zegt. Een rechter moet er namelijk van op aan kunnen dat de gemeente de waarheid vertelt, omdat de gemeente geacht wordt integer te zijn.

Misbruik van macht en gemeenschapsgeld
Integriteit houdt in dat je eerlijk en oprecht bent. Een integer persoon zegt wat hij doet en doet wat hij zegt. Hij heeft geen verborgen agenda.
Hoe de gemeente handelt in haar procedures is echt niet meer integer. De gemeente Staphorst maakt misbruik van haar macht en maakt misbruik van gemeenschapsgeld. En dat móet een keer een halt worden toegeroepen. Het is te hopen dat het OM nu wél besluit om de aangifte te melden bij de Rijksrecherche. Ze had dit eigenlijk al veel eerder moeten doen, toen er aangifte is gedaan tegen de gemeentesecretaris. Maar er is nu helemaal geen houden meer aan. Grenzen zijn overschreden, burgers hebben geen eerlijke kans tegen deze overheid.

Regels passen het college niet
Deze handhavingsprocedure waarin weer een verkeerde kaart is ingediend, loopt nu bijna twee jaar, en is een rechtstreeks gevolg van het handhavingsverzoek dat de familie Geers in 2012 heeft ingediend. Het bestemmingsplan is volkomen duidelijk  in wat je wél en niét mag op een agrarische bestemming met waarden landschap en natuur. Maar die regels paste het college blijkbaar niet. Daarom hebben de jurist en de huisadvocaat van de gemeente tientallen pagina’s volgeschreven met redenen waarom ze niet hoeven te handhaven op illegaal gebruik van een perceel met agrarische bestemming met waarden – landschap en natuur (1000m2, 30 meter diep). Met als absolute climax een bestemmingsplankaart waar de bestemming weer is veranderd.

Hoofdpijndossier
Hoe krijg je het voor elkaar om zo’n kaart in te dienen in zo’n gevoelige kwestie? Terwijl al eerder aangifte is gedaan van valsheid in geschrifte bij exact hetzelfde bestemmingsvlak. Het hoofdpijndossier GeersFaber is zelfs zo’n beetje ontstaan rond deze agrarische bestemming. De familie Geers heeft drie jaar moeten procederen, totdat de Raad van State de familie gelijk gaf, en stelde dat deze agrarische bestemming niet verkleind mocht worden in het natuurgebied. De gemeenteraad heeft hierover in januari 2015 een besluit genomen. Maar blijkbaar trekken ambtenaren zich hier niets van aan. De reden dat telkens de woonbestemming wordt uitgebreid is te lezen in: Van bestemming tot handhaving.

Er is dus ten opzichte van de eerste reportage op RTV Oost niets veranderd. Ambtenaren negeren uitspraken van de rechtbank en houden zich niet aan hun eigen beleid.