Uitleg over fouten gemeente

De gemeente heeft fouten gemaakt bij de bouwvergunning. Onlangs is de bouwvergunning afgewezen met redenen die geen hout snijden. Henk Jan Visser stuurde hierover een brief aan de gemeenteraad.

Inmiddels heeft onderzoek door de advocaat van de familie uitgewezen dat de gemeente de bouwvergunning in 2007 al had moeten verstrekken omdat ze de termijnen hadden overschreden. In juridische termen heet dat: van rechtswege verleend (zie artikel 52 van de Woningwet). Maar de gemeente vertelde dit niet aan de familie Jansen, ondanks dat de familie regelmatig vroeg waar de bouwvergunning bleef. Tien jaar is de familie Jansen in het ongewisse gebleven. Ook heeft de gemeente de milieumelding die de familie Jansen drie jaar geleden heeft ingediend niet gepubliceerd, terwijl de gemeente dit verplicht is. In het feitenrelaas van de gemeentesecretaris staat dat dit niet is gepubliceerd “vanwege lopende ontwikkelingen”. Maar zelfs dat is nooit aan de familie Jansen verteld. De gemeente Staphorst heeft deze zaken tot nu toe niet opgelost en gesprekken lijken zinloos.

En last but not least is de gemeente door de Raad van State terug gefloten en moest de agrarische bestemming weer terug op de boerderij