De feiten op een rijtje over handhaving bij Jansen

Nou, dat ging weer even “van dik hout zaagt men planken” vorige week. Oorzaak was een reportage op RTV Oost over de handhaving bij boer Jansen. Gemeente Staphorst reageerde een dag later en zelfs RTV Oost kreeg er even goed van langs. Maar ook op social media fronste men de wenkbrauwen.

Volgens de gemeente wilden de bewoners op korte termijn niet meewerken. Is dat zo? Ook nu weer moet de vraag gesteld worden: “wie vertelt de waarheid, wie moet je nu geloven?” Zie ook de blog van februari. Vandaar maar weer de feiten op een rijtje.

Handhaving is een plicht
Ten eerste: handhaving is een plicht van de gemeente. En de gemeente moet haar taak kunnen uitoefenen om controles uit te voeren bij bewoners en bedrijven. De gemeente heeft ook het recht om de deur open te breken als zij geen medewerking ontvangt van de mensen waar de controle moet worden uitgevoerd. Dus als de gemeente wil controleren op vee bij Jansen, dan heeft boer Jansen daar gewoon aan mee te werken. Daar moet je de gemeente gewoon gelijk in geven.

Maar….

Nu is het zo dat de gemeente in dit dossier veel fouten heeft gemaakt. En eigenlijk is er in die zin wel een vergelijking te maken met het dossier Heerenweg wat onlangs in de raad besproken werd: De gemeente had fouten gemaakt, de burger had zonder vergunning gebouwd, de gemeente ging daarop handhaven en legde een dwangsom op. Over deze dwangsom stuurde de bewoner een brief naar de gemeenteraad en de gemeenteraad koos ervoor om dit dossier in de openbaarheid te bespreken. Op dit moment wordt nog gezocht naar een oplossing.

Niet handhaven
Nu is er bij Jansen ook veel misgegaan. Via de vele gesprekken, maar vooral via een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur, is veel aan het licht gekomen.
Zie uitleg over fouten gemeenteDe wethouder heeft in die gesprekken beloofd voorlopig niet te komen handhaven. Blijkbaar is de gemeente van gedachten veranderd. Als we alle gebeurtenissen nu even op een rijtje zetten, dan lijkt het moment van handhaving niet toevallig gekozen. Klik hier voor een overzicht van alle communicatie tussen november 2015 en maart 2016.

In het overzicht is te zien dat er in de week van 22 februari en 26 februari heel veel is gebeurd. De gemeente stuurde een afwijzing van de bouwaanvraag, de gemeenteraad ontving een zeer kritische brief van de adviseur van de familie Jansen waarin de wethouder niet gespaard werd, Margje Jansen sprak in bij de gemeenteraad over het geurbeleid, en een dag later stonden er drie artikelen in de Meppeler Courant over burgers die boos zijn op de gemeente Staphorst. Dat was een pittig weekje voor de gemeente.

Openlijke kritiek
Maar ook voor de familie Jansen: want aan het einde van deze week werd Jansen plotseling gebeld dat er bij hen handhavend zou worden opgetreden, met in acht neming van redelijke termijnen. Je kunt je niet aan de indruk onttrekken dat het besluit om tot handhaving over te gaan, te maken heeft met de openlijke kritiek die Jansen en hun adviseur die week hadden geuit over het college en de wethouder in het bijzonder.

De adviseur van Jansen ondernam daarop direct actie en verzocht om in gesprek te gaan over de handhaving. De gemeente reageerde echter niet op dit verzoek. Een kleine maand later kreeg de familie Jansen een telefoontje dat alsnog zou worden gehandhaafd. Weer nam de adviseur van Jansen contact op met de gemeente en gaf aan dat zelfs de wijkagent vond dat handhaving op dit moment niet verstandig is. Op 21 maart verstuurde de familie Jansen een brief naar de gemeenteraad over de handhaving. Twee dagen later kreeg de familie Jansen het bericht dat er een onaangekondigde controle zou plaatsvinden en dat de deur zou worden opengebroken als de familie Jansen niet thuis zou zijn.

Nu kan niemand de gemeente Staphorst kwalijk nemen dat ze gaat handhaven. Als je de mails leest van de gemeente, dan zijn deze redelijk en wordt goed uitgelegd waarom er politie bij is en wat de reden is dat de boel wordt opengebroken door de gemeente. Je kunt het de handhavers ook niet kwalijk nemen dat ze komen controleren. Zij voeren een opdracht van het college uit.

Escaleren
Maar het is de manier waarop het college van B&W deze situatie wil laten escaleren, wat kwaad bloed zet bij de familie Jansen en hun adviseur. De aankondiging van handhavingsacties lijken telkens een reactie te zijn op de acties van de familie Jansen.

De wethouder had aan het begin van de gesprekken beloofd dat hij niet zou gaan handhaven. De familie Jansen had beloofd tijdens de gesprekken niet de media op te zoeken. Omdat uiteindelijk de gesprekken vrij zinloos bleken en de problemen zich alleen maar verder opstapelden, bracht de familie Jansen de resultaten van de gesprekken naar buiten en lichtte ze de gemeenteraad in. Vervolgens kwam daar de kritiek van Henk Jan Visscher in de Meppeler Courant nog overheen. de familie Jansen had geen radiostilte betracht, dus het handhavingstraject kon van start.

Over alles wat er gebeurt en is gebeurd is een aantal brieven naar de gemeenteraad gestuurd, op 9 februari en op 21 maart. Want is er nog steeds geen oplossing voor de fouten die de gemeente in het verleden heeft gemaakt. Sterker nog, de familie Jansen kan weer naar de rechter. Vandaar de brieven naar de gemeenteraad. Maar de gemeenteraad stelde nu niet voor om deze zaak in de gemeenteraad te behandelen, zoals bij de Heerenweg wel gebeurde.

Welke mogelijkheid blijft er dan nog voor de familie Jansen over?  Is de gang naar de media een schreeuw om aandacht? Sensatie zoeken? Of bittere noodzaak? De feiten staan nu op een rijtje. Aan een ieder om hierover zijn eigen mening te vormen.

Staphorst, 30 maart 2016