Feiten gesprekken Jansen november 2015 – maart 2016

18 november 2015
Uitspraak Raad van State.

23 nov – 2,8 en 15 dec – 6 jan:
Gesprekken Jansen met adviseur en Gemeente (wethouder,  ambtenaar en mediator)

6 januari 2016:
Besloten dat de bouwaanvraag uit 2006 afgehandeld dient te worden en de milieumelding van mei 2013 gepubliceerd moet worden.

8 januari 2016:
Ambtenaar vraagt om “schone” tekening om aanvraag verder af te kunnen handelen.

12 januari 2016:
“Schone” tekening ingeleverd plus een vraag over typ-ex in het dossier.

12 januari 2016:
Mail van de gemeente dat ze een gesprek gaan plannen met huisadvocaat Nysingh over dit dossier. Daar reageert adviseur Jansen op met de vraag bij dat gesprek aanwezig te willen zijn.

15 januari 2016:
Reactie van Gemeente dat ze in eerste instantie met advocaat in overleg willen zonder Jansen en daar ongeveer 2 weken voor nodig zullen hebben.

29 januari 2016:
2 weken zijn om, maar geen reactie van gemeente.

2 februari 2016:
Mail met mededeling dat ze advies nog niet binnen hebben, maar wordt binnen enkele dagen verwacht.

9 februari 2016:
Mail dat advies binnen is en afspraak gepland voor 11 februari.

9 februari 2016
E-mail naar de gemeenteraad

11 februari 2016:
Het gesprek bleek geen gesprek, maar een mededeling, dat de milieumelding gepubliceerd zou worden en dat bouwvergunning van juli 2006 afgewezen zou worden. Ook ontving de familie Jansen het bericht dat gepubliceerd zou worden in de Staphorster. Besluit was genomen. 

11 februari 2016: 
Conclusie Jansen en adviseur in mail.

19 februari 2016:
Jansen en adviseur zoeken contact met pers en gemeenteraad.

23 februari 2016:
1. Afwijzing bouwaanvraag schuur uit 2006 wordt verstuurd.
2. Afrondingsbrief milieumelding wordt verstuurd
3. Milieumelding staat in de Staphorster
4. Brief aan raadsleden bij ingekomen stukken raadsvergadering
5. Margje Jansen spreekt in tijdens raadsvergadering over geurbeleid.

24 februari 2016:
Drie artikelen in de Meppeler Courant over burgers die in conflict zijn met de Gemeente Staphorst (dossier “De pijp”, dossier “Heerenweg” en dossier “Jansen).

26 februari 2016:
Telefoontje vanuit gemeentehuis om afspraak te maken voor handhavingsbezoek. Henk Jansen verwijst deze door naar adviseur Henk – Jan Visscher. Deze stuurt mail naar gemeente met advies eerst om tafel om deze zaak te bespreken.

29 februari 2016:
Medewerker handhaving belt opnieuw maar afspraak wordt niet gemaakt in afwachting antwoord op mail van vrijdag 26 februari.

8 maart 2016:
Jansen ontvangt een brief van huisadvocaat Nysingh, namens het college van B&W, waarin hij beschuldigd wordt van bedreiging, laster en onrechtmatige daad tegen (oud) medewerkers van de gemeente Staphorst. [vanwege privacy-oogpunt voor ambtenaren en andere betrokkenen kan deze brief niet openbaar gemaakt worden].

18 maart 2016:
Casemanager Staphorst belt met Margje Jansen met mededeling dat er in de week daarop een handhavingsbezoek zal plaatsvinden. Margje Jansen zegt dat er maandag 21 maart opnieuw contact gezocht zal worden met de gemeente, en dat zij dit eerst wil bespreken met Henk en adviseur.

19 maart 2016:
Wijkagent komt op uitnodiging van de familie Jansen bij hun thuis voor een gesprek. De wijkagent heeft diezelfde dag gesproken met de adviseur van Jansen en deze stuurt opnieuw een mail naar gemeente met advies eerst om tafel en daarna handhaven.

21 maart 2016:
Gemeente bericht dat deze week gehandhaafd wordt door medewerker met politie.

21 maart 2016:
Jansen levert bezwaar in tegen afwijzing schuur.

21 maart 2016
Brief naar de gemeenteraad

23 maart 2016:
Margje belt met handhavingsmedewerkster om te vragen wanneer ze komt. Deze deelt mee dat Margje voor meer informatie bij Bakker of de gemeentesecretaris moet zijn. Bakker gebeld en die heeft spoedoverleg gehad met politie en gemeentesecretaris.

23 maart 2016, Antwoord gemeente: 
Rond 11 uur werd meegedeeld dat de controle na de Pasen plaatsvindt door medewerker met politie en zonder afspraak. Bij afwezigheid van familie Jansen wordt er een deur geforceerd en het vee geteld.

23 maart 2016:
Reportage RTV Oost

24 maart 2016:
Reactie gemeente Staphorst:
“…Op het perceel Gemeenteweg 236 is sprake van een reguliere controle. De gemeente bezoekt het perceel, zoals ook bij andere percelen gebeurt. Er is geprobeerd een afspraak te maken, maar de bewoners willen op korte termijn niet meewerken. In dat geval kiest de gemeente, zoals in voorkomende gevallen de werkwijze is, voor een onaangekondigd bezoek. Het gaat hierbij niet om een handhavingsactie.”