Feitenrelaas met leugens moet van internet

De gemeenteraad ontving afgelopen maand een brief van DAS, namens de familie Geers. Lees hier de brief.
Je zou zo’n brief maar ontvangen als hoogste toezichthouder van de gemeente. Een gewoon gemeenteraadslid in een gewone gemeente zou bij zichzelf denken:  “We hebben het feitenrelaas voor waar aangenomen, maar als deze brief waar blijkt te zijn, dan zijn we verkeerd voorgelicht door het college! Zijn we inderdaad onzorgvuldig geweest in ons toezicht? Hoe heeft dit kunnen gebeuren? En vooral: hoe zorgen we ervoor dat zoiets nooit meer kan gebeuren?”

Ellende
Als de gemeenteraad direct een onafhankelijk bureau een extern onderzoek had laten doen, dan was deze brief niet nodig geweest. Dan was ook andere burgers veel ellende bespaard gebleven. Dan had de negatieve publiciteit over de gemeente tot een minimum beperkt kunnen blijven. Dan hadden de gemeenteraad, het college en de ambtenaren met een schone lei kunnen beginnen. 

Maar dat gebeurde niet. Er werd een feitenrelaas geschreven door de gemeentesecretaris. Er werd geconcludeerd dat er niet zoveel mis is met de gemeentelijke organisatie. Er werd geheimhouding op het rapport gelegd, zodat de burgers waar dit onderzoek over ging niet konden lezen hoeveel leugens er in het rapport stonden.  De burgers maakten echter met succes bezwaar tegen de geheimhouding en kwamen erachter dat het onderzoek feitelijk onjuist is en burgers onnodig zwart zijn gemaakt. Maar toen was het onderzoek al besproken in de gemeenteraad en hoefde hier verder geen aandacht meer aan te worden besteed. Case closed. En daardoor duurt nu de ellende voort en lijken er alleen maar meer burgers met problemen bij te komen.

Zwart gemaakt
Dit krijg je er nu van al als je een feitenrelaas laat maken door degene die verantwoordelijk is voor de ambtenaren die worden beschuldigd van niet-integer gedrag. Dan krijg je een feitenrelaas, waarin vooral de familie Geers, die als eerste de pers zocht, zo verschrikkelijk zwart gemaakt wordt met leugens en insinuaties, dat je niet anders kunt concluderen dan dat de naam van de familie Geers door het slijk gehaald moest worden om ambtenaren en de gemeentesecretaris van elke blaam te zuiveren.

Omdat deze burgers problemen aan de kaak stelden, zijn ze door de gemeentesecretaris neergezet als gefrustreerde burgers die hun zin niet kregen en daarom de gemeentelijke organisatie onnodig belastten. Je wordt op deze manier publiekelijk aan de schandpaal genageld, zodat je je geloofwaardigheid verliest richting de gemeenteraad en de rest van de bevolking.

Op de spits
De gemeenteraad van Staphorst had op 8 maart 2016 kunnen laten zien dat ze daadwerkelijk toezicht houdt. Maar in plaats daarvan heeft ze ervoor gekozen om zaken nog wat verder op de spits te drijven:
– Ten eerste heeft de gemeenteraad burgers het recht ontnomen om in te spreken over een zaak die over hen gaat.
– Ten tweede hebben meerdere fracties aangegeven dat ze niet het signaal willen afgeven dat het feitenrelaas niet klopt. Daarmee worden de burgers nog meer beschadigd dan ze al waren door het feitenrelaas van de gemeentesecretaris.
– Ten derde verwijten verschillende fracties de burgers onterecht dat ze toch zelf om openbaarmaking hebben verzocht. Terwijl er een cruciaal verschil is tussen het bezwaar tegen geheimhouding (om te kunnen lezen wat er over je geschreven wordt) en een verzoek tot openbaarmaking (het plaatsen op internet) van een verhaal wat niet op waarheid is gebaseerd.  
– Ten slotte verdraait de gemeenteraad het verzoek van de burgers naar een soort vaag beleidsprobleem. Het presidium moet nu beleid gaan maken over hoe lang stukken op internet mogen blijven staan. Volstrekt onzinnig tijdverdrijf, waardoor wordt voorkomen dat het signaal wordt afgegeven dat het feitenrelaas van internet wordt gehaald omdat er twijfels zijn over de juistheid ervan.

Strafbaar feit?
De officier van justitie heeft bepaald dat er geen sprake is van smaad en laster en heeft de aangifte van de familie Geers naast zich neergelegd. Volgens hem heeft de gemeentesecretaris geen strafbaar feit gepleegd. De burgers gaan hier nu tegen in bezwaar.

Over ongeveer een jaar zal het Gerechtshof opdracht geven om deze zaak opnieuw te onderzoeken. Er is hier namelijk zo overduidelijk wél sprake van smaad en laster, dat er geen enkele twijfel is dat het Hof het bezwaar van de burgers gegrond zal verklaren.

Eerlijk duurt het langst
Eerlijk duurt het langst, en hopelijk zal het recht ooit zegevieren. En als dat dan gebeurt, dan zal de gemeenteraad misschien denken:  “Deze burgers hebben al die tijd gelijk gehad. Wij wilden het gewoon niet zien.”

Maar omdat het er inmiddels zo dik bovenop ligt dat de gemeenteraad willens en wetens haar ogen sluit en de andere kant op kijkt, zal de gedachte waarschijnlijk bij veel van de raadsleden zijn:  “Jammer, we dachten dat we ermee weg konden komen, maar nu komt helaas toch alles uit…