Burgers wordt spreekrecht ontnomen

Burgers konden afgelopen dinsdag, 8 maart 2016, weer getuige zijn van een nieuw dieptepunt in het gemeentelijk bestuur. De gemeenteraad heeft namelijk een nieuwe manier gevonden om burgers hun spreekrecht te ontnemen.

Brief aan de gemeenteraad
De gemeenteraad had eind februari een brief ontvangen met het verzoek om het feitenrelaas over vier hoofdpijndossiers van internet te halen, omdat er in dit feitenrelaas aantoonbare leugens zouden staan. Lees hier de brief.
Hoewel deze brief al ruim een week bekend was bij de raad en er een besluit van de gemeenteraad nodig was, stond de brief tot aan de raadsvergadering als ingekomen stuk op de agenda. Dit betekent dus dat er niet over gesproken wordt en burgers ook niet kunnen inspreken.

Bespreekstuk
Maar wat gebeurde er: de SGP stelde voor om deze brief in déze vergadering als bespreekstuk op de agenda te plaatsen. Normaliter is dat ‘not done’. Immers, bij een bespreekstuk moeten fracties hun standpunten voorbereiden. Daarom zal bij zo’n voorstel het  ingekomen stuk altijd in de eerstvolgende vergadering worden geagendeerd. Dus geen enkele fractie zou hier normaliter akkoord mee gaan. Toch gebeurde dat wel. En wonder boven wonder, alle raadsfracties hadden een standpunt voorbereid.

Hoe is dat mogelijk?
De fracties moeten van tevoren achter de schermen met elkaar hebben afgesproken om dit ingekomen stuk alsnog te bespreken. Maar als de fracties dit van tevoren hebben afgesproken, dan had het ook direct als bespreekstuk op de agenda kunnen worden geplaatst. Waarom is dat dan niet gebeurd? Waarschijnlijk omdat de desbetreffende burgers dan vast en zeker gebruik hadden gemaakt van hun spreekrecht. En dat zou dan gaan over een zéér gevoelig onderwerp, namelijk het feitenrelaas van de gemeentesecretaris, dat zo vol met leugens en insinuaties staat, dat de burgers aangifte hebben gedaan van smaad en laster.

Boze burgers 
Er is maar één verklaring te verzinnen: Er moest voorkomen worden dat de burgers gingen inspreken, omdat dit de gemeente bijzonder slecht zou uitkomen, zeker na de vorige raadsvergadering waar óók twee boze burgers inspraken over hún problemen. Dit kon de gemeenteraad niet gebruiken en dus werd deze list bedacht. Als een ingekomen stuk in dezelfde vergadering een bespreekstuk wordt, kunnen burgers zich namelijk niet meer opgeven voor het inspreken. En zo wordt hen het spreekrecht dus ontnomen. Als iemand een andere reden kan bedenken, laat dit dan weten (via info@rechtvaardigstaphorst.nl of via een reactie hieronder).

Niet geïnteresseerd
Het was in de laatste vergadering al wel duidelijk dat de gemeenteraad niet geïnteresseerd is in de mening van burgers. Er worden amper vragen aan burgers gesteld, en de mening van de raad verandert er ook niet door. Met deze nieuwe versie van een agendawijziging heeft de gemeenteraad eindelijk een manier gevonden om ook niet meer naar burgers te hoeven luisteren.

De inwoners hebben Dik Vedder laten weten wat ze van deze handelswijze vonden. Volgens hem kunnen de burgers over vier weken inspreken, als de gemeenteraad haar standpunt heeft bepaald over een beleidsregel waar burgers helemaal niet om hebben gevraagd. Tot zover de controlerende taak van de volksvertegenwoordigers in Staphorst…..
Lees verder op “Feitenrelaas met leugens moet van internet”. 

Staphorst, 14 maart 2016

2 comments on “Burgers wordt spreekrecht ontnomen”

  1. Dik vedder Beantwoorden

    Beste Mensen,
    U moet het niet ingewikkelde maken dan het is en er zeker niets achter zoeken. U heeft een verzoek gedaan aan de raad. Uw brief komt op de lijst van ingekomen stukken te staan. Vervolgens verzoekt een fractie het om als een bespreekstuk op de agenda te zetten. Tijdens de bespreking blijkt dat er geen beleid is voor uw verzoek, namelijk wanneer halen wij als raad een eerder geplaatst bericht, eventueel van de website. Welke termijnen moeten we daar voor hanteren. Dus we zullen daar eerst over moeten spreken en uw brief met uw verzoek is dus aangehouden en zal opnieuw op de raadsagenda komen. U heeft dan volop de mogelijkheid om in te spreken. Hoe helder kan het zijn. Groet, Dik Vedder. fractievoorzitter ChristenUnie Staphorst.

    • admin Beantwoorden

      Het heeft geen zin om een maand later in te spreken over een brief die de raad op 8 maart al heeft besproken en waarbij is besloten om het feitenrelaas vooralsnog niet van internet te halen. Het inspreken is geen symbolische inbreng, maar zou invloed moeten kunnen hebben op de discussie in de raad. Bovendien is het nog maar de vraag of de brief nogmaals ter bespreking op de raadsagenda komt.

Leave A Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *