Geloof niet alles, maar vraag dóór!

De conflicten tussen burgers en de gemeente Staphorst zijn nu ongeveer een jaar in het nieuws. Er is veel ellende voorbij gekomen, maar helaas is er nog weinig aan gedaan. En in alle commotie die in de pers te volgen is, komt er steeds één vraag naar boven: Wie moet je geloven? De wethouder en zijn ambtenaar? Of een boze burger?

Begin dit jaar plaatste het CDA een blog. Met commentaar over deze hele toestand. Volgens het CDA zit het als volgt:  “Soms staan van hogerhand opgelegde regels een plan in de weg, soms is het eigen gemeentelijk beleid wat iets niet toe staat.”Wat we er ook van vinden, wetten en regels zijn er om orde in de maatschappij aan te brengen. Zijn ook nodig want als iedereen doet wat hem of haar goeddunkt, ontstaan er onduidelijke situaties met nog meer onenigheid.”

Het ligt aan de burgers
Tja, iedereen kent in Staphorst wel iemand die gewoon is gaan bouwen zonder bouwvergunning, of weleens bepaalde regels bewust heeft overtreden. Een gemeente moet dan optreden, dat is het risico dat je als burger neemt. En wat zouden we in een mooie wereld leven als dát het probleem is in Staphorst. Wat zou het toch mooi zijn als het allemaal aan de burgers ligt, omdat zij zich niet aan de regels houden….

Meten met twee maten
Maar iedereen in Staphorst kent óók wel iemand die juist wel vergunningen heeft aangevraagd en het gesprek is aangegaan met de gemeente. Maar waarbij de gemeente juist niet voldeed aan regels van hogerhand. Waarbij door wethouders of ambtenaren beloftes zijn gedaan die niet zijn nagekomen. Of waarbij met twee maten wordt gemeten: Wat bij de één mag, leidt bij de ander tot een bouwstop, dwangsom of rechtszaken.

En dát is nu juist waar alle onduidelijke situaties vandaan komen. Dát is nu juist waar de burenruzies door komen. De gemeente is niet duidelijk; maakt grove fouten; komt afspraken niet na; laat burgers in volkomen verwarring achter. En als je de gemeente hier dan op aanspreekt, probeert ze niet te leren van haar fouten. Nee, er wordt een blik met juristen en dure advocaten over je heen gestort.

Schone handen
Inmiddels is wel duidelijk dat er in Staphorst altijd met twee maten is gemeten, maar dat vooral in de vorige collegeperiode de grootste rotzooi ontstaan. Het probleem is alleen: bijna geen enkele fractie heeft schone handen. Alle fracties lijken bang voor de vuiligheid die naar boven komt als er een onderzoek zou komen. Het is dus veel handiger om burgers de schuld te geven.

Maar wie houd je daarmee voor de gek? Waarom raken burgers zo over de toeren over wat hen overkomt, dat ze daar in sommige gevallen een strafblad aan over houden? Niemand gelooft toch meer dat inwoners een klachtenwebsite starten, enkel en alleen omdat ze hun zin niet krijgen? En inwoners gooien echt niet voor de lol al hun problemen in de media, met als gevolg dat iedereen daar een mening over kan vormen.

Toch blijft die vraag bij iedereen hangen: wie moet je nu geloven? De boze burger? Of de wethouder en zijn ambtenaar?

Vraag dóór
De burgemeester sloeg in zijn nieuwjaarstoespraak de spijker op zijn kop: “Geloof niet alles wat mensen zeggen, maar vraag door.” Hij riep mensen op om, als je rare dingen hoort, niet meteen je conclusies te trekken, maar wat meer je best te doen om erachter te komen hoe zaken precies zitten. Voelt de gemeenteraad zich door deze uitspraak aangesproken? Waarschijnlijk niet. Maar dat zou wel moeten.

Het goede voorbeeld
Gelukkig zijn er mensen die al het goede voorbeeld geven. Zoals Henk Koobs, oud-raadslid en nu nog regelmatig te horen op Politiek van Opzied (op A28fm). Een tijdje geleden gaf hij op Politiek van Opzied uitleg over het geurbeleid in relatie tot het conflict van boer Jansen. Hij had doorgevraagd, de situatie eens goed uitgezocht. Luister hier naar zijn uitleg.

Er zijn ook gemeenteraadsleden die vanaf het begin af aan veel energie hebben gestoken om de waarheid te achterhalen: Dik Vedder (CU) en Lukas Mulder (SGP). En voorzichtig volgen er meer fracties die de onderste steen boven willen krijgen, en informatie vergaren. 

Volg dit goede voorbeeld en neem de tip van de burgemeester ter harte: vraag dóór! Leg uw oor te luister bij burgers, en niet alleen bij wethouders en ambtenaren. Dat geldt vooral voor de gemeenteraad: Wij burgers hebben u gekozen om ons in de raad te vertegenwoordigen. Dat betekent ook dat wij u hebben gevraagd om toezicht te houden op het college en de gemeentelijke organisatie. Het wordt tijd dat u die taak serieus neemt. Geloof niet meteen alles wat u hoort, maar vraag dóór!

Staphorst, 25 januari 2016