Actiegroep stelt acties uit

De Actiegroep Staphorst gaat morgenochtend toch geen actievoeren op de A28. De boeren wilde actievoeren uit protest tegen de handelswijze van de gemeente. Vanmiddag zaten de boeren, gemeente, politie en Rijkswaterstaat om tafel. Uit dat gesprek is naar voren gekomen dat de betoging vooralsnog wordt opgeschort. Lees meer op RTV Oost.

_______________

Het initiatief was ontstaan omdat de gesprekken tussen de gemeente en boer Jansen geen effect hebben, maar de actie heeft een breder doel. Ondertussen zijn namelijk steeds meer verhalen bekend van inwoners die in vergelijkbare conflicten met de gemeente Staphorst verkeren. Dit is inmiddels bekend bij het college en bij de gemeenteraad, maar er verandert niets.

Het idee voor de actie is ontstaan omdat de familie Jansen niet verder komt met de gemeente Staphorst. Hoewel de boer zijn agrarische bestemming heeft en kan voldoen aan de milieu-eisen, wil de gemeente nog steeds niet werken aan een goede oplossing. Henk Jansen is niet de enige burger met een conflict. Veel inwoners hebben problemen met de gemeente. Mount Staphorst is een begrip, net als de bewoners die samen met de familie Jansen de website Rechtvaardig Staphorst hebben opgericht.

Maar er zijn ook veel andere inwoners die niet in de publiciteit durven of willen, maar die wel degelijk serieuze problemen hebben met het beleid van de gemeente. De actiegroep hoort verhalen van ondernemers die hun bedrijf hebben verhuisd naar omliggende gemeenten, omdat met Staphorst niet te werken valt; verhalen van inwoners die psychisch en lichamelijk lijden onder het conflict met de gemeente; ruzies die ontstaan tussen families en buurtgenoten, vanwege wanbeleid van de gemeente.

Actiegroep Staphorst is het zat dat Staphorst in het nieuws komt met niet-integere ambtenaren, de man met de hamer of Mount Staphorst. Deze acties waren niet nodig geweest als de gemeente gewoon goed had gefunctioneerd. Burgers willen dat dit ophoudt. Ze willen dat de onderste steen boven komt. Dat er wat verandert in het gemeentehuis. Inwoners van Staphorst willen gewoon weer hun leven kunnen leiden. Ze willen weer trots kunnen zijn op hun gemeente en hun gemeenschap.

De Christenunie en de PvdA hebben voor de zomer nog aangedrongen op een extern onderzoek door een onafhankelijk bureau, waar ook alle andere ‘dossiers’ in worden meegenomen. Op dat moment kregen de partijen hiervoor geen meerderheid. Maar een onderzoek is de enige oplossing om de onderste steen boven te krijgen. Daarom willen de burgers een onafhankelijk onderzoek naar de wantoestanden bij de gemeente. De inwoners hebben namelijk niets te verbergen. Het is de vraag of dat voor de gemeente ook geldt.