Beroep Raad van State ongegrond

Door: Peter Geers en Eline Faber

Ons beroep bij de Raad van State was ongegrond. Goed gedaan gemeente, u heeft volgens de Raad van State een goed besluit gemaakt.
Klik hier voor de uitspraak.
Natuurlijk heeft de Raad van State altijd gelijk en leggen wij ons bij de uitspraak neer.
Maar misschien kan iemand ons nu uitleggen hoe dit dwangsombesluit helpt om een overtreder ertoe te bewegen minder auto’s te repareren en te verhandelen. Deze uitspraak geeft nu juist meer ruimte voor autohandel en reparatie op woonbestemming. Er is blijkbaar veel mogelijk in Staphorst.

Bewijs van burgers niet geldig
De Raad van State heeft in haar uitspraak aangegeven dat bewijzen die wij indienen van overtredingen op de dwangsom niet als bewijs kunnen gelden. Een ter zake deskundige medewerker van het bevoegd gezag (de handhaver van de gemeente Staphorst) moet zelf waarnemen dat er feiten en omstandigheden zijn die leiden tot het verbeuren van een dwangsom.

Boekhouding overtreder wél geldig
Wél als bewijs van overtredingen op de dwangsom geldt de boekhouding van de overtreder. Dit is een lijstje die de overtreder zelf bijhoudt van de auto’s die hij hobbymatig repareert en verhandelt. Als hij slim is, zet hij daar niet meer dan het maximum aantal toegestane auto’s op.

Maar stel nu, in theorie, dat de overtreder meer auto’s heeft opgenomen op dat lijstje. En dat daaruit het verbeuren van de dwangsom volgt. Dan zou de overtreder hier nog met succes bezwaar tegen kunnen maken. Want de auto’s die in dat lijstje voorkomen zijn niet geconstateerd door het bevoegd gezag. En dat moet dus wél volgens de Raad van state.

Controles
Volgens de Raad van State is het voldoende dat de handhaver de boekhouding van de overtreder 1 x per jaar bekijkt. Een jaar lang kan hij onbeperkt auto’s verhandelen en repareren.

Het doet er verder niet toe hoe groot de overlast is die de handel en reparatie veroorzaakt in de buurt. Foto’s of advertenties die burgers indienen tellen immers niet als bewijs.
Volgens de gemeente gaat de toezichthouder 1 keer per maand onaangekondigd controleren op locatie. De handhaver kan op dat moment alleen controleren of er geen auto’s buiten staan, want als de bewoners niet thuis zijn kan hij natuurlijk niet zomaar binnen gaan kijken. Ook kan de gemeente RDW- en Belastingdienstgegevens opvragen. Maar ten eerste bevatten deze geen informatie over gerepareerde auto’s, ten tweede is ter zitting duidelijk geworden dat de gemeente die informatie echt niet op gaat vragen.

Papieren tijger
Hieruit blijkt dat de dwangsom dus een papieren tijger is. Als het gaat om het totaal aantal auto’s per jaar, zal de dwangsom nooit worden verbeurd. Het resultaat is dat er een autohandel en -garage op een woonbestemming gevestigd is. Deze garage hoeft niet aan milieumaatregelen te voldoen en mag overlast veroorzaken.

Na een jaar komt de handhaver langs om de boekhouding, dat lijstje met auto’s, te bekijken. Is het nu waarschijnlijk dat de overtreder dit lijstje naar waarheid invult? Dit dwangsombesluit is er juist gekomen, omdat de bewoner zich niet aan afspraken hield. Er lag namelijk een besluit dat hij niet meer dan 12 auto’s per jaar mocht verhandelen. Bij de rechtbank en de Raad van State hebben wij bewijzen aangeleverd van de verkoop van 28 auto’s in 4 maanden tijd. Onze bewijzen werden toen wél geaccepteerd. Maar nu er een dwangsom op het besluit zit, worden onze bewijzen niet meer geaccepteerd. Nu mag de overtreder met zijn eigen boekhouding bepalen hoeveel auto’s hij per jaar heeft verhandeld en gerepareerd.

Vergelijking met strafrecht
Als je deze uitspraak uit het bestuursrecht nu eens vergelijkt met het strafrecht, dan zou dit betekenen dat een alcoholslot op een auto niet nodig is. Als de beschonken bestuurder zelf op papier kan laten zien dat hij die dag niet teveel heeft gedronken, dan geldt dit als bewijs.

Of als iemand die een tankstation berooft, door omstanders gefotografeerd is en op een beveiligingscamera staat, dan zou dit niet gelden als bewijs, omdat een ter zake deskundige medewerker van het bevoegd gezag (een politieagent) hem niet op heterdaad heeft betrapt.

Begrijpt u het nog?

Datum: 25 november 2015