Aangifte tegen gemeenteraad, een uitleg

Sommige inwoners van Staphorst zullen hun wenkbrauwen hebben gefronst toen ze het bericht op de site van RTV Oost zagen of het ’s ochtends op de radio hoorden: “Inwoners van Staphorst doen aangifte van smaad en laster tegen gemeentesecretaris en de gemeenteraad.” Een uitleg is wel op zijn plaats.

Doel
De familie Geers is de enige die aangifte heeft gedaan van smaad en laster, omdat vooral in casus A aantoonbare leugens staan en duidelijk informatie is achtergehouden. Het doel van de aangifte is om een rectificatie van het intern feitenrelaas af te dwingen.

Dit kan via een rechtszaak. Maar dan moet je eerst wel aangifte doen van smaad/laster, om bij de rechter aan te tonen dat er een strafbaar feit is gepleegd. De gemeenteraad heeft het besluit genomen om het rapport op internet te zetten, en de gemeenteraad is de enige die kan besluiten om dit rapport te rectificeren. Vandaar dat de inwoners genoodzaakt zijn om ook aangifte te doen tegen de gemeenteraad.

Het is niet voldoende om de gemeenteraad te verzoeken het feitenrelaas van internet af te halen. Daarmee is het probleem namelijk nog niet is opgelost. De familie Geers is in dit feitenrelaas zwart gemaakt en zij wil dat haar naam gezuiverd wordt.
Bovendien: de inwoners hebben de gemeenteraad al zo vaak via brieven verzocht om zaken, maar daar gebeurt niets mee. Een voorbeeld, om de geheimhouding van het feitenrelaas te krijgen hebben de inwoners een brief gestuurd, ingesproken bij de gemeenteraad en gemeenteraadsleden persoonlijk benaderd. Niemand gaf een krimp. Pas toen er drie officiële bezwaarschriften tegen de geheimhouding waren ingediend, ging de geheimhouding van het rapport af.

De familie Geers heeft in juli 2015 al in een interview tegen RTV Oost gezegd dat er fouten in de samenvatting van het feitenrelaas staan. Ze heeft gezegd dat zij niet zal aarzelen om aangifte te doen als blijkt dat het volledige onderzoek inderdaad een onjuist beeld schetst van de werkelijkheid. Met deze informatie heeft de gemeenteraad niets gedaan. Zij heeft het feitenrelaas voor waar aangenomen, en het onderzoek op internet gepubliceerd. Daarmee heeft ze zich volgens de inwoners schuldig gemaakt aan smaadschrift.

Wel of niet op internet?
De gedupeerde inwoners hebben bezwaar gemaakt tegen geheimhouding, omdat zij hun eigen onderzoek wilden inzien. Zij hebben nooit verzocht om het rapport op internet te zetten. Juist omdat ze al het vermoeden hadden dat sommige inwoners in het feitenrelaas zwart gemaakt zouden worden. De inwoners hebben dus geen enkel bezwaar met het plaatsen van feiten op internet (dat doen ze zelf ook), maar dan moeten de feiten wel juist zijn.

Gemeentesecretaris
De belangrijkste persoon waar tegen aangifte is gedaan is natuurlijk gemeentesecretaris Patrick Rossen. Hij heeft zich volgens de familie Geers schuldig gemaakt aan laster. De inwoners kunnen aantonen dat hij bewust feiten heeft verzwegen en feiten heeft verdraaid waardoor de familie Geers in een kwaad daglicht wordt gesteld.

Ook wordt in de aangifte de heer Groen van de Rekenkamercommissie Zwolle genoemd. Hij heeft het rapport onderzocht. Hij concludeerde dat hij geen aanleiding zag om te twijfelen aan de juistheid van het rapport. Terwijl het rapport dus onjuist en onvolledig was.

Burgemeester
Twee dagen voor de aangifte is de burgemeester door de familie Geers ingelicht over het voornemen om aangifte te doen. De inwoners hebben hem uitgelegd waarom zij zich genoodzaakt voelen om aangifte te doen tegen de gemeenteraad. Dat dit voor hen een noodzakelijke stap is om hun naam te zuiveren.