Raad van State bedrogen

“De gemeente Staphorst krijgt van RDW en Belastingdienst geen gegevens meer die noodzakelijk zijn voor handhaving op autohandel, omdat de familie Geers, die verzocht heeft om deze handhaving, de publiciteit heeft gezocht.”

Dit verklaarde advocaat Bekooy (Nysingh advocaten), vergezeld door jurist Van Olst (ambtenaar gemeente Staphorst) namens het college tijdens een zitting bij de Raad van State op 3 september 2015. Deze zitting ging over handhaving op de autohandel – en reparatie aan de Lankhorsterweg. Zie hieronder een kopie uit het proces-verbaal van deze zitting:

2_proces_verbaal_zitting_d_d__3_september__2015_Pagina_1

Op deze manier probeerde de gemeente de schuld van het niet willen en niet kunnen controleren en handhaven op haar eigen besluit, in de schoenen te schuiven van de inwoners zelf. Het laat zien dat het college een leugen tegen de hoogste rechters niet schuwt.

RDW en Belastingdienst beschuldigd
Bovendien worden RDW en Belastingdienst door deze opmerking beschuldigd van onrechtmatige handelingen. Zowel RDW als Belastingdienst hebben kort geleden bevestigd dat ze verplicht zijn om aan overheden informatie te verstrekken. En dat publiciteit absoluut geen reden kan en mag zijn om dit te weigeren. 

Lees hier de e-mail van het RDW.
Telefonisch is vanuit de Belastingdienst aangegeven dat publiciteit geen weigeringsgrond is voor het verstrekken van informatie. Weigeringsgronden staan in de Wet openbaarheid van bestuur en in de Algemene wet inzake Rijksbelastingen. Daar staat niets in over publiciteit. 

Vrij pleiten
Het laat zien dat het college er alles voor over heeft om zichzelf vrij te pleiten. Een ‘leugentje om bestwil’, zelfs tegen de Raad van State, wordt daarbij niet geschuwd. Dit is niet een beetje creatief omgaan met beleid, of een politiek spel ten gunste van het college. Dit duidt op koppigheid van de ambtenaren en het college om fouten maar niet te hoeven toegeven. Klinkt dit als een integere overheid? Bekooy en Van Olst zitten namens het college bij de Raad van State. Dit betekent dus dat de heren Segers, Jaspers-Faaijer, De Jong en Krale hier rechtstreeks op aan te spreken zijn, totdat zij afstand nemen van deze uitspraken.

Spannend
Binnenkort doet de Raad van State over de handhaving op autohandel een uitspraak. Voor de bewoners breekt daarmee een spannende tijd aan. Niet alleen vanwege de uitspraak zelf, maar ook vanwege de vraag hoe het college deze gaat interpreteren. Want als er zonder problemen gelogen wordt tegen de rechters, hoeveel respect heb je dan nog voor hun uitspraak? Is het niet heel eenvoudig om dit in in je eigen voordeel uit te leggen?

Ervaring
De familie Geers heeft inmiddels de ervaring dat de gemeente altijd haar eigen mening erdoor zal proberen te drukken, ondanks een uitspraak van de Raad van State. De gemeente heeft in 2012 de agrarische bestemming van de buren van Geers voor een deel omgezet naar woonbestemming. Dit was geen goede ruimtelijke ordening. Bovendien zou er ook hier, net als bij Jansen, een probleem met de geurcirkels kunnen ontstaan. De Raad van State gaf in 2014 aan dat dit moest worden teruggedraaid naar de situatie van het bestemmingsplan 1995. De gemeente heeft dit op de bestemmingsplankaart doorgevoerd, maar in de praktijk blijft ze bij haar oude standpunt. Sterker nog, na de uitspraak van de Raad van State heeft de gemeente ineens bedacht dat het hele perceel van de buren een woonbestemming heeft. 

Besluit 30 oktober 2014, Wonen (uitsnede)
Besluit 15 januari 2015, wonen (uitsnede)

Tijdens een bezwaarschriftencommissie stelde het college bijvoorbeeld: “het zou natuurlijk waanzinnig zijn als de buren dit perceel niet zou mogen gebruiken.”
Luister naar de opname.
Als dit de manier is waarop de gemeente met een uitspraak van de Raad van State omgaat, dan blijven inwoners ook in de toekomst het risico lopen op nieuwe procedures.

Eerste reportage
Daarmee zijn we terug bij de allereerste reportage op RTV Oost over de ambtenaren die burgers het leven zuur maken. Je kunt je gelijk halen bij de rechtbank en bij de Raad van State. Maar als de ambtenaren en het college vervolgens hun eigen gang weer gaan, rest je niets anders dan wéér de procedures op te starten, waarin je uiteindelijk (na jaren procederen) wéér in het gelijk wordt gesteld. Dit is een complete zinloze bezigheid als ambtenaren en college vervolgens de uitspraak negeren.

De familie Geers is over dit onderwerp bij de bezwaarschriftencommissie, bij de bestuursrechter en bij de Raad van State telkens in het gelijk gesteld zijn. De inwoners gaan ervan uit dat de Raad van State hen binnenkort weer in het gelijk zal stellen, tenzij de rechters meegaan in dit soort onwaarheden, maar dat kunnen de inwoners zich niet voorstellen. 

Update: Beroep bij Raad van State ongegrond