Uitspraak Raad van State, onze belangrijkste punten

Door: familie Jansen 

Klik hier voor de uitspraak van de Raad van State 

Ten onrechte woonbestemming
Wij hebben op de zitting aangegeven dat de gemeente ons agrarisch bedrijf ten onrechte niet als zodanig bestemd (punt 3). De gemeenteraad stelt op dat punt dat zij geen agrarische bestemming kon toekennen omdat er geen milieurechten op ons perceel rusten (punt 3.1).

Deze redenering veegt de Raad van State geheel van tafel in punt 3.5 waar letterlijk staat “ Het standpunt van de raad dat geen agrarische bedrijf toegestaan omdat geen milieuvergunning is verleend kan de Afdeling niet volgen. Het agrarisch gebruik was immers planologisch toegestaan.” Hieruit blijkt dat de gemeente de bestemming en milieu als twee verschillende aspecten hoort te zien, maar dit niet heeft gedaan. In 3.6 geeft de Raad van State dan ook aan dat bestaand legaal gebruik ook zo bestemd moet worden.

Wel vee toegestaan
Dan haalt de Raad van State in 3.7 naar voren wat de gemeente in mei 2014 ter zitting heeft gesteld dat er op een deel van ons perceel – op grond van het activiteitenbesluit milieu – wel vee gehouden mag worden. Ook wordt hier aangegeven dat er in de uitspraak van mei 2014 niet wordt beschreven dat een agrarische bestemming in strijd was met een goede ruimtelijke ordening. Deze twee aspecten heeft de gemeente in de onderhandelingen die wij hebben gehad in het afgelopen anderhalf jaar wel steeds als argument gebruikt. Volgens de gemeente mocht er van de Raad van State geen agrarische bestemming op ons perceel komen en wij zouden niet voldoen aan de milieuvoorschriften. Dit hebben wij altijd bestreden, maar kregen geen gehoor bij de gemeente met als gevolg dat er afgelopen maart een wonen-1 bestemming op kwam te liggen. Deze is er nu dus weer vanaf, maar waarom moet dit via deze weg? Kunnen de ambtenaren dan geen uitspraak lezen/begrijpen?

Woonbestemming levert enorme problemen op
Daarna wordt er veel gezegd over de woonbestemming die er volgens de gemeente op hoort te zitten. In de punten onder nummer 4 word uitééngezet hoe onmogelijk deze bestemming wel niet is. Door er een wonen-1 bestemming op te leggen komen de bedrijven om ons heen in het geding. Ook dit hebben wij vaker dan eens in de gesprekken naar voren laten komen, maar daar werd niet op gereageerd. Nu wordt de gemeente in punt 4.7  teruggefloten met de mededeling dat dit geen goede ruimtelijke ordening is.

Daaruit volgt dan de conclusie. De gemeenteraad heeft ten onrechte de agrarische bestemming veranderd in een wonen-1 bestemming. Dat deze bestemming hier niet past en geen goede ruimtelijke ordening heeft. Vanaf nu geldt het oude bestemmingsplan van 1989 weer.