Heel gelukkig, maar ook twijfel over goede afloop

Door: familie Jansen

Wat een opluchting. Wat een ontlading. Dat één telefoontje alles zó in een ander daglicht kan zetten. Afgelopen woensdag werden we gebeld dat de Raad van State al uitspraak had gedaan over onze zaak. De zitting was op 21 oktober, en de uitspraak kwam voor ons dan ook helemaal onverwachts. Wij hadden dit eigenlijk pas in de loop van januari 2016 verwacht.
En oh, wat waren we blij en opgelucht. Deze uitspraak betekent dat we hier in dit huis kunnen blijven wonen. Een huis dat al generaties lang in de familie is, met zoveel goede en mooie herinneringen.

Uitspraak
De Raad van State heeft uitgesproken dat de gemeenteraad ten onrechte de agrarische bestemming heeft veranderd in een wonen-1 bestemming. Dat deze bestemming hier niet past en geen goede ruimtelijke ordening heeft. Vanaf nu geldt het oude bestemmingsplan van 1989 weer. Betekent dit dat we nu worden gezien als een gewone boerderij waar we onbeperkt vee kunnen houden? Nee, zeker niet. De mogelijkheden van vee zijn beperkt op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Hier zijn we ons van bewust en dit vinden we ook prima. We hebben geen uitbreidingsplannen. We willen alleen houden wat we hadden. En dat is met deze uitspraak gelukt.

Gemeente legt zich neer?
We hebben dus gelijk gekregen bij de Raad van State. Dit is de hoogste rechter in Nederland, dus je zou zeggen dat de gemeente zich nu wel moet neerleggen bij de uitspraak.

Maar dat is nog maar de vraag. Want de Raad van State tikte deze week de gemeente al op de vingers omdat zij de vorige uitspraak van de Raad van State volledig verkeerd, en naar eigen voordeel, heeft geïnterpreteerd.
En het lijkt erop dat dit nu ook weer staat te gebeuren. Wethouder Jaspers – Faaijer zegt in de media blij te zijn voor de familie Jansen. Hij is ook blij dat er nu duidelijkheid is. Dat is natuurlijk heel moeilijk te geloven, als je ons ons eerst jarenlang het leven zuur hebt gemaakt en nu keihard door de rechtbank terecht bent gewezen. Hij heeft niet alleen veel uit te leggen aan ons, maar ook aan onze buren. Want bij hun zijn allerlei verwachtingen gewekt.

Wéér probleem met milieu
Maar stel nu dat hij écht blij is dat er duidelijkheid is, dan kunnen we dus nu zonder problemen de milieumelding doen en krijgen we eindelijk de vergunning voor de verbouwing van de schuren waar ons vee in kan worden gehuisvest. Maar dat is waarschijnlijk niet realistisch. Wij hebben namelijk begrepen dat de gemeente vindt dat de milieumelding niet kan worden ingediend, omdat de Raad van State dit zou hebben aangegeven in haar uitspraak. Dat is gewoon niet waar! De ellende begint dus weer van voor af aan.

In de uitspraak staat namelijk duidelijk dat het houden van vee wel kan, alleen op een beperkt deel van het perceel. Dat wisten wij allang, zo staat het in het Activiteitenbesluit, dit is wat hier is toegestaan, en dit is het enige dat wij willen.

Maar als de gemeente nu wéér gaat zeggen dat wij geen vee mogen houden en de milieumelding niet wordt gepubliceerd, dan is het wéér ons woord tegen dat van de ambtenaren en het college. En als de gemeenteraad nu wéér niet naar ons wil luisteren, staan we over twee jaar wéér bij de Raad van State met alle ellende van dien en krijgen we wéér gelijk.
Want ook in deze uitspraak veegt de Raad van State de vloer aan met het voorstel dat op 10 maart 2015 is aangenomen door de gemeenteraad. Het voorstel klopte planologisch niet, en voldeed niet aan een goede ruimtelijke ordening. Het hele plan was volgens de Raad van State compleet onmogelijk. Een woonbestemming toekennen op een plek waar zoveel bedrijven en dito geurcirkels zitten, dat is complete waanzin.

Niet-integer
Wij hebben de gemeenteraad in maart 2015 ook al gewezen op de fouten in dit voorstel van de ambtenaren. We zijn toentertijd gewoon misleid door de ambtenaren en college. Maar de gemeenteraad wilde ons maar niet geloven. Zij geloofde de ambtenaren. En dat blijft het probleem. Er zijn een aantal ambtenaren die echt alles aan elkaar liegen. Met name een aantal juristen die zich bezighoudt met bestemmingsplannen en handhaving. Het college vindt het allemaal prachtig en de gemeenteraad houdt zich van de domme. Je kunt als inwoner naar de rechter gaan, je kunt je gelijk krijgen, maar daarna gaan de ambtenaren gewoon weer hun eigen gang. De gemeenteraad noemt dit ‘rolonvastheid’. Wij noemen het gewoon niet-integer. En daar is dus, sinds de reportages op RTV Oost die exact over deze problemen gingen, nog helemaal niets in veranderd.

In gesprek
De gemeente wil nu weer met ons in gesprek. We waren samen (dus ook Henk) uitgenodigd. De gemeente wilde voor dit onderwerp een uitzondering maken op het toegangsverbod van Henk. Wij wilden dit zelf niet, omdat wij hier nog steeds te emotioneel onder zijn en niet willen dat zaken uit de hand gaan lopen. We hebben daarom aangegeven dat Henk thuis zou blijven, maar dat er wel een adviseur mee zou komen. Daar heeft de gemeente mee ingestemd. Deze adviseur heeft veel ervaring op het gebied van projectontwikkeling en ruimtelijke ordening. Hij  heeft zich naar aanleiding van alle publiciteit gemeld, en heeft aangeboden om ons belangeloos te ondersteunen en als onze woordvoerder op te treden richting het college. Tot nu toe kreeg hij in het gemeentehuis geen gehoor, maar nu de uitspraak er ligt staat de deur weer open. We zijn benieuwd. Wordt vervolgd.

Uitspraak Raad van State, onze belangrijkste punten

Datum: 20 november 2015