Achtergrondinformatie (feitenrelaas)

Hieronder staan de feiten over de termijnen op een rijtje. Wat vooral opvalt is dat de tweede zitting van de bezwaarschriftencommissie wordt gehouden op het moment dat de beslistermijn al ruim een week verstreken is. We geloven best dat het ook in andere gemeenten weleens lastig is om binnen de termijnen besluiten te nemen, maar dat er een bezwaarschriftencommissie wordt georganiseerd op het moment dat de beslistermijn is verstreken, dat hoor je maar zelden. De tweede zitting was ook nog eens helemaal niet nodig geweest.

31 maart 2015: we dienen de gronden van bezwaar in tegen een handhavingsbesluit
9 april 2015: we krijgen een uitnodiging voor een bezwaarschriftencommissie op 20 april.
9 april 2015: we bellen de secretaris, dat we akkoord gaan met de zitting op zo’n korte termijn, als we wel een paar dagen meer krijgen om stukken in te dienen (dat moet 10 dagen van tevoren, maar dan zouden we 1 dag hebben om dit voor te bereiden). Dat vond de secretaris geen goed idee. Daarom verzette hij de zitting.
18 mei 2015: bezwaarschriftencommissie

De commissie verzoekt de gemeente binnen 4 weken een betere motivatie te geven. Wij krijgen 3 weken de tijd om daarop te reageren. In totaal krijgt de gemeente dus 7 weken extra de tijd om een besluit te nemen.

11 augustus 2015: de beslistermijn is verstreken.
17 augustus 2015: er is een tweede bezwaarschriftencommissie.

We besluiten geen ingebrekestelling te sturen, en nu eens af te wachten wanneer het besluit komt.
Er komt geen besluit, zelfs geen advies van de bezwaarschriftencommissie.

13 oktober 2015: we sturen een ingebrekestelling
26 oktober 2015: brief van de gemeente: ingebrekestelling is prematuur
11 november 2015: we sturen het beroep naar de rechtbank over het verbeuren van de dwangsom.
13 november 2015: besluit van de gemeente. 14 weken te laat….

De rechter moet natuurlijk eerst nog uitspraak doen over de dwangsom, maar wij verwachten dat hij – net als wij –  dit simpele rekensommetje kan maken.