Geblunder Staphorst kost gemeenschap geld

Door: Familie Geers

Het college en de gemeenteraad roepen om het hardst hoe goed het allemaal wel niet gaat in Staphorst. Financieel is alles op orde, er zijn bijna geen klachten in Staphorst en raadsleden spreken hun trots en waardering uit over de bestemmingsplanprocedures in de gemeente. Niets aan het handje in Staphorst.
Ondertussen lappen ambtenaren en het college nog steeds schaamteloos de wetten aan hun laars. Ze houden zich namelijk nog steeds niet aan de wettelijke termijnen van besluitvorming. Die termijnen zijn door de landelijke wetgever aan de gemeente opgelegd, maar Staphorst trekt zich ook hier bijzonder weinig van aan.

Afgesproken spelregels
Maar als er dan een boer met een hamer de raadsvergadering instormt, dan moet burgemeester Segers de inwoners van Staphorst eraan herinneren dat het in de afgesproken spelregels volstrekt helder is hoe we in het besluitvormingsproces met elkaar omgaan. Wat kan en wat mag.

Wanneer het echter gaat om de regels waar de geméénte zich aan moet houden, dan kijkt de gemeenteraad even de andere kant op.

Geld betalen
Dit heeft als effect, dat de gemeente ons nu dus geld moeten betalen omdat ze voor de zoveelste keer een besluit niet binnen de wettelijke termijn heeft genomen. De gemeente was al 9 weken te laat toen wij een ingebrekestelling stuurden (de totale wettelijke beslistermijn bedraagt 12 weken). We wilden namelijk de gemeente de tijd geven om uit zichzelf een besluit te nemen, nadat :
– Er een intern onderzoek is uitgevoerd;
– Het college heeft aangegeven hier lering uit te trekken;
– Er zoveel negatieve publiciteit is geweest over de manier van handelen van college en ambtenaren;
– Er een klachtenwebsite is opgericht;
– Er diverse raadsleden het college hebben gemaand tot het nemen van besluiten binnen de termijn

De gemeente had nu kunnen laten zien dat ze haar leven wil beteren. Maar dat gebeurde dus niet.
En dat terwijl het nemen van besluiten binnen de termijn ontzettend eenvoudig door te voeren is. Dat dit niet lukt, laat zien dat de gemeenteraad geen enkele grip heeft op de ambtelijke organisatie.
Enkel het college controleren heeft niet zoveel zin, gemeenteraad. Je moet ook kunnen doorpakken als er iets niet goed gaat. Maar dat zou waarschijnlijk ten koste gaan van de goede sfeer in raadsvergaderingen. Het moet wel leuk blijven….

Lang in onzekerheid
Die termijnen, dat lijkt een heel klein en onbeduidend ding, als je kijkt naar wat er verder allemaal mis gaat in Staphorst. Maar doordat de gemeente een besluit zo lang mogelijk voor zich uit blijft schuiven, blijven burgers lang in onzekerheid. Ze weten niet wat nu het beleid is en wat inwoners wel en niet mogen op die locatie. Dat heeft een enorme impact op het leven van inwoners, en dat mag niet worden onderschat. De familie Jansen en hun buren kunnen hierover meepraten.

Als de gemeente geen of veel te laat duidelijkheid schept, dan kunnen de spanningen onder inwoners hoog oplopen. Maar ja, dan is het volgens de gemeente een burenruzie. Dan zegt de gemeenteraad: “het is toch zonde, al die conflicten in de samenleving….”

Goed doel
Nu gaat het de gemeente dus geld kosten. Maar u hoeft niet bang te zijn dat de ambtenaren dit zelf hoeven te betalen hoor. Nee, dit geld komt van de belastingbetaler. Aangezien wij dat geld liever ook niet opstrijken ten koste van u, en wij liever gewoon op tijd een besluit hadden gehad, wordt het heel aantrekkelijk om dit geld aan een goed doel te geven. Maar wij denken dat de ambtenaren het veel moeilijker kunnen verkroppen als ze weten dat we van hun fouten even lekker een weekendje weg gaan.

palmboom
Misschien dat ambtenaren dan in de toekomst wél proberen op tijd met besluiten te komen.

Ondanks alles hebben we goed nieuws. Binnenkort vindt de echte externe toetsing van het interne feitenrelaas plaats. Dat wordt een beetje anders dan wij aanvankelijk in gedachten hadden… 

Klik hier voor de achtergrondinformatie over de termijnen die zijn verstreken (feitenrelaas)

Datum: 17 november 2015