Toezicht op Staphorst

Rechtvaardig Staphorst is bedoeld voor inwoners die de wet achter zich hebben staan. Voor inwoners die misschien zelfs al in het gelijk gesteld zijn door bezwaarschriftencommissie, Rechtbank of Raad van State.

Deze website is nodig omdat de gemeente Staphorst niets te vrezen heeft van de media, gemeenteraad, van de provincie of van de Overijsselse Ombudsman. Door misstanden aan de kaak te stellen en een kritisch geluid te laten horen, wordt de gemeente publiekelijk aangesproken op haar verantwoordelijkheid richting haar inwoners.